Szukaj

Mapa Konwersacyjna - narzędzie edukacyjne dla chorych na cukrzycę

Podziel się
Komentarze0

Mapa KonwersacyjnaTM to innowacyjne narzędzie edukacyjne stworzone przez agencję Healthy Interactions we współpracy z International Diabetes Federation Europe (Międzynarodową Federacją Diabetologiczną w Europie) we współpracy z Eli Lilly. Narzędzie stosowane w Cukrzycowych Centrach Edukacji Lilly (cCEL) ma na celu angażowanie i aktywizowanie pacjentów chorych na cukrzycę podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarkę edukacyjną dyżurującą w punktach cCEL.Czym jest Mapa KonwersacyjnaTM?

Mapa Konwersacyjna to zestaw czterech ilustrowanych plansz zatytułowanych: „Życie z cukrzycą”, „Na czym polega cukrzyca?”, „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna” oraz „Rozpoczęcie insulinoterapii”. Na arkuszach map zostało przedstawione nie tylko życie osoby chorej na cukrzycę, ale również m.in. mechanizm powstawania choroby, jej aspekt psychologiczny czy proces decyzyjny prowadzący do rozpoczęcia insulinoterapii. Podążając ścieżkami mapy, diabetycy biorący udział w zajęciach natrafiają na problemy, z którymi borykają się na co dzień. A dzięki informacjom przekazanym przez pielęgniarkę edukacyjną, a także doświadczeniu innych pacjentów obecnych podczas sesji, uczą się je pokonywać. Mimo iż tematyka sesji dotyczy bardzo poważnych zagadnień, jej uczestnicy zwykle świetnie się bawią. W swobodnej atmosferze, poprzez słuchanie, dyskutowanie, obserwację i aktywne podejmowanie decyzji związanych z konkretnymi sytuacjami, w jakich może znaleźć się każdego dnia osoba chora na cukrzycę, pacjenci uczą się żyć z chorobą.

Jak wyglądają sesje z Mapą?

Sesje z Mapami KonwersacyjnymiTM mogą odbywać się z udziałem od 3 do 10 osób i są prowadzone przez przeszkoloną pielęgniarkę. Spotkanie trwa od 1 do 2 godzin, w zależności od celów, jakie wyznaczy sobie grupa. Wśród osób uczestniczących w sesji oprócz diabetyków mogą znajdować się członkowie ich rodzin, bliscy czy przyjaciele, a więc wszyscy ci, którzy pomagają chorej osobie w codziennym radzeniu sobie z cukrzycą. Dzięki interaktywnemu narzędziu, jakim są Mapy KonwersacyjneTM, uczestnicy uczą się nie tylko od pielęgniarki, ale również z doświadczeń innych osób chorujących na cukrzycę. Jest to bardzo ważne, ponieważ taka wymiana myśli czy odczuć osób znajdujących się w podobnej sytuacji, zmagających się z tą nieuleczalną chorobą, sprawia, że wiedza pozyskiwana podczas spotkań jest wiarygodna, a pacjenci nie czują się osamotnieni w swojej chorobie. Rolą prowadzącego jest stworzenie przyjaznej atmosfery oraz zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, tak by mogli bez skrępowania dzielić się swoimi doświadczeniami.


Na jakie problemy odpowiada Mapa KonwersacyjnaTM?

Informacje zawarte w Mapach KonwersacyjnychTM zostały ułożone w sposób, który pozwala na systematyczne poznawanie i przyswajanie wiedzy na temat cukrzycy i sposobów radzenia sobie z nią - od zagadnień podstawowych, takich jak mechanizmy powstawania choroby do bardziej skomplikowanych, np. pojęcie hipoglikemii i sposobów jej unikania.

Mapa Konwersacyjna „Życie z Cukrzycą” - zawiera przegląd informacji o cukrzycy oraz najczęstszych mitów z nią związanych. Narzędzie to daje uczestnikom możliwość przedyskutowania własnych odczuć na temat choroby. Diabetycy uczą się również tego, na czym polega właściwa kontrola ich choroby (podstawowe docelowe poziomy glukozy we krwi, HbA1c, lipidów we krwi, ciśnienia krwi i pomiar obwodu talii), a także otrzymują możliwość przedyskutowania tego, co mogą zrobić, by kontrolować swój stan zdrowia w codziennej praktyce. Pielęgniarka podpowiada, jak robić to najskuteczniej.

Mapa Konwersacyjna „Na czym polega cukrzyca” idzie o krok dalej - obejmuje więcej szczegółów na temat patofizjologii cukrzycy. Przede wszystkim koncentruje się na tym, jakie procesy zachodzą w organizmie osoby chorej na cukrzycę typu 2. Ponadto Mapa wyjaśnia, co się dzieje, jeśli cukrzyca nie jest pod kontrolą i jakie powikłania mogą wyniknąć z tego powodu.


Mapa Konwersacyjna „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna” skupia się na tym, jak osoby z cukrzycą typu 2 mogą zmienić swój styl życia, by poprawić jego jakość, a także uniknąć lub opóźnić powstawanie powikłań związanych z nieprawidłową kontrolą cukrzycy. Oprócz tego, narzędzie daje uczestnikom możliwość przedyskutowania zmian dotyczących diety i aktywności fizycznej, które każdy z nich może wprowadzić we własnym życiu. Mapa zwraca dodatkowo uwagę na trudności, jakie mogą napotkać uczestnicy w tym procesie zmiany stylu życia
i daje rozwiązania, jak im sprostać.

Mapa Konwersacyjna „Rozpoczęcie insulinoterapii” obejmuje informacje dotyczące rozpoczęcia terapii z zastosowaniem insuliny, w tym również kwestię, dlaczego leczenie insuliną jest konieczne u wielu osób z cukrzycą typu 2. Uczestnicy poznają np. technikę wstrzykiwania insuliny oraz pojęcie hipoglikemii (jej przyczyny oraz sposoby leczenia i unikania). W tej najbardziej zaawansowanej części zajęć z Mapami KonwersacyjnymiTM uczestnicy zdobywają wiedzę na temat rozróżniania schematów poziomów glukozy we krwi oraz tego, jakie zmiany powinni poczynić, by się do nich dostosować.

Wszystkie materiały zawarte w Mapach KonwersacyjnychTM zostały ocenione w 2008 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną, oddział w Europie (IDF Europe) pod kątem dokładności zawartych w nich treści medycznych i naukowych. Z relacji pacjentów, a także pielęgniarek edukacyjnych pracujących w Cukrzycowych Centrach Edukacji Lilly wynika, że interaktywne narzędzie jakim jest Mapa KonwersacyjnaTM w stu procentach zdaje egzamin pomagając pacjentom w ciekawy i przystępny sposób czerpać wiedzę na temat tego, jak na co dzień żyć z cukrzycą. Praca z Mapami odbywa się w swobodnej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja dzieleniu się doświadczeniami przez osoby zmagające się
z nieuleczalną chorobą.

Więcej informacji na: www.lilly.pl oraz www.ccel.pl

Zobacz więcej informacji:

Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly (cCEL)
Zrozum cukrzycę i kontroluj ją
Wojciech Opatowicz - marzenia i cukrzyca
Cukrzyca - historia choroby - Jacek Sadowski - basista zespołu Leszcze

Komentarze do: Mapa Konwersacyjna - narzędzie edukacyjne dla chorych na cukrzycę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz