Szukaj

Noworodek matki chorej na cukrzycę

Podziel się
Komentarze0

Noworodek matki chorej na cukrzycę to dziecko, które zostało urodzone przez kobietę u której lekarze zdiagnozowali cukrzycę przed lub po ciąży. Na szczęście rozwój medycyny sprawił, że obecnie rzadziej obserwowane są ciężkie powikłania okołoporodowe u noworodków matek chorych na cukrzycę.

Noworodek matki chorej na cukrzycę

Jednakże do najczęstszych chorób należą:

 • Fetopatia cukrzycowa
Fetopatia cukrzycowa to zmiany morfologiczne u noworodków matek chorych na cukrzycę. Należą do nich także zaburzenia czynnościowe i metaboliczne, które obserwowane są w pierwszych godzinach życia. Do opisywanych zmian zalicza się m.in.:
 • hipotrofię lub makrosomię,
 • nadmierną ilość tkanki tłuszczowej,
 • zbyt małą głowę w stosunku do klatki piersiowej,
 • żywoczerwone zabarwienie skóry,
 • obfite owłosienie głowy,
 • owłosione uszy.
 • Hipoglikemia
W pierwszych godzinach życia hipoglikemia może być bezobjawowa, jednakże lekarze rozpoznają ją przy stężeniu glukozy < 40 mg/dl. Co więcej choroba ta dotyczy około 25-40% noworodków, których matki cierpią na cukrzycę, a ryzyko wzrasta u dzieci chorych na hipotrofię lub u wcześniaków.

Jak dochodzi do choroby? Otóż po urodzeniu ustępuje dostarczanie dziecku glukozy od matki, a co za tym idzie jej stężenie we krwi dziecka gwałtownie się obniża w pierwszej godzinie życia, a następnie wzrasta i stabilizuje około 3 godziny życia.
 • Makrosomia i hipertrofia
Hipertrofia oznacza masę mięśniową > 90 centyla, z kolei makrosomia > 4000 g. U kobiet cierpiących na cukrzycę, lekarze zalecają zakończenie ciąży około 37 tygodnia. Mimo że dzieci nie ważą 4000g, to jednak mają cechy hipertrofii oraz fetopatii cukrzycowej.


Ponadto nadmiernemu przyrostowi masy ciała sprzyja hiperglikemia występująca u cieżarnej w ostatnim okresie ciąży. Jeżeli chodzi o makrosomię płodu, jej następstwem mogą być takie urazy okołoporodowe jak:
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • urazy tkanek miękkich,
 • złamania obojczyka,
 • porażenie splotu barkowego,
 • wylewy dokomorowe.
 • Hipotrofia
Hipotrofia oznacza z kolei masę ciała poniżej 10 centyla. Schorzenie to dotyka około 10% noworodków, matek chorych na cukrzycę.
 • Wady wrodzone
Wady wrodzone stanowią poważny problem, gdyż występują średnio 3-5 razy częściej niż u noworodków matek zdrowych. Z tej również przyczyny tak ważne jest odpowiednie planowanie ciąży przez kobiety chorujące na cukrzycę.


Jakie wady wrodzone występują najczęściej u noworodków matek chorych na cukrzycę?

Najczęściej występują choroby serca. Dotykają one aż 30% przypadków. Choroby układu kostnego z kolei zajmują drugie miejsce, pod względem częstotliwości występowania. Dotyczą 20% przypadków. Do kolejnych wad rozwojowych zalicza się również:
 • bezmózgowie,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • zespół regresji kaudualnej.
 • Zaburzenia oddychania
U dzieci matek chorych na cukrzycę często występuje zespół zaburzeń oddychania, określany skrótek ZOO. U dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie mogą wystąpić adaptacyjne zaburzenia oddychania, które są szczególnie częste u dzieci matek cierpiących na cukrzycę przedciążową.
 • Kardiomiopatia przerostowa
Kardiomiopatia przerostowa dotyczy przerostu przegrody międzykomorowej, który może prowadzić do zwężenia drogi odpływu. U większości dzieci przebiega jednak bezobjawowo i co najważniejsze, ustępuje samoistnie około 1 roku życia.
 • Zaburzenia elektrolitowe
Zaburzenia elektrolitowe występują w drugiej i trzeciej dobie życia pod postacią: hipokalcemii oraz hipomagnezemii.. Choroby te mają zwykle charakter bezobjawowy i współistnieją z opóżnioną syntezą hormonów przytarczyc po urodzeniu.
 • Problemy hematologiczne
Jeżeli chodzi o problemy hematologizne wyróżnia się tutaj policytemię, która jest wynikiem chronicznego niedotlenienia płodu. Następstwem schorzenia jest lepkość krwi, która zwiększa ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit i zakrzepu żyły nerkowej.

Kobiety cierpiące na cukrzycę powinny szczególnie dokładnie zaplanować ciążę, jak również przez cały jej okres przebywać pod nadzorem lekarza. Dzieci matek cierpiących na cukrzycę są narażone na szereg różnych chorób i dolegliwości, jednakże rokowania są zazwyczaj dobre a rozwój dziecka uzależniony jest od stopnia wyrównania cukrzycy w czasie ciąży.

Komentarze do: Noworodek matki chorej na cukrzycę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz