Szukaj

Kobiety podejmują lepsze decyzje od mężczyzn

Podziel się
Komentarze0

Według najnowszych badań nad umiejętnościami podejmowaniu słusznych decyzji, panie są lepszym materiałem na korporacyjnych liderów niż mężczyźni. Badania przeprowadzone wśród 600 członków zarządów wykazały, że kobiety częściej biorą pod uwagę prawa innych pracowników oraz wykazują większa chęć do współpracy podczas dokonywania ważnych decyzji. Te zdolności pozytywnie odbijają się na wynikach firm, w których są zatrudnione.Wyniki zostały niedawno opublikowane w International Journal of Business Governance and Ethics, a nad całością czuwali Chris Bart, profesor strategicznego zarządzania w DeGroote School of Business at McMaster University i Gregory McQueen, prodziekan wykonawczy w A.T. Still University’s School of Osteopathic Medicine.

- Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że firmy, w których zatrudnionych jest wiele kobiet, osiągają lepsze wyniki. Nasze badania pokazują, iż taka praktyka jest nie tylko słuszna, ale i rozważna. Przedsiębiorstwa, które mają w swoim zarządzie niewiele przedstawicielek płci żeńskiej, są narażone na większe ryzyko utraty inwestorów - stwierdza Chris Bart.

Naukowcy odkryli, że kierownicy i dyrektorzy, którzy stanowili 75% badanych, woleli w działaniach trzymać się ustalonych zasad, regulaminów i wyznaczonych ścieżek postępowania w biznesie. Dla porównania, kobiety na stanowiskach kierowniczych w mniejszym stopniu zwracają uwagę na te czynniki i częściej podejmują zdecydowane i radykalne kroki.


W dodatku kobiety są skłonne brać pod uwagę interesy szerszego grona współpracowników, aby podjąć bardziej moralne i sprawiedliwe decyzje. Współpracują i starają się wypracować konsensus, aby podjąć rozsądne decyzje.

Kobiety ogółem stanowią 9% członków zarządów. Argumenty, takie jak równouprawnienie, wymogi przydziałowe czy też legislacyjne, nadal niewiele wskórały w kwestii zatrudniania kobiet na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach.

Nie pomogły nawet udokumentowane dowody wykazujące lepsze zarządzanie kryzysowe, wyniki w kwestiach organizacyjnych, a nawet niższy współczynnik ryzyka bankructwa.

Chris Bart i Gregory McQueen uważają, że kobiety, dzięki umiejętnościom podejmowania słusznych, czasami radykalnych decyzji, są lepszym materiałem na kierowników od mężczyzn i korporacje, które chcą się rozwijać, powinny wziąć to pod uwagę.

Jakie mechanizmy powodują nami podczas podejmowania decyzji?

Można wyróżnić 3 podstawowe:

- motywowane dobrem personalnym – czynnik decyzyjny jest motywowany przez ego, własny egoizm oraz chęć uniknięcia kłopotów, jest to metoda charakterystyczna dla dzieci, ukierunkowana na unikanie bólu i zapewnianie sobie przyjemności i korzyści;

- uwarunkowane normatywnie – mechanizm ukierunkowany przede wszystkim na uniknięcie kłopotów oraz radykalnych decyzji, charakterystyczny dla organizacji zakorzenionych kulturowo;

- kompleksowe moralnie – czynnik decyzyjny bierze pod uwagę dobro innych, uznając ich prawa. Ważne jest sprawiedliwe podejmowanie decyzji, często na drodze konsensusu i współpracy, pozbawione komponentu arbitralnego zachowania.

Komentarze do: Kobiety podejmują lepsze decyzje od mężczyzn

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz