Szukaj

Czy stres jest jedną z przyczyn choroby Alzheimera?

Podziel się
Komentarze0

Pojawieniu się chorób demencyjnych, związanych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera czy leukoarajoza, być może sprzyjają momenty stresu w przebiegu życia dorosłego. A związek ten jest być może zaakcentowany jeszcze bardziej w przypadku stresu przewlekłego, wyjaśniają badacze w dziedznie psychiatrii. U człowieka przyczyny stresu są liczne: może być to praca, problemy rodzinne czy też zdrowotne.Często szkodliwy co prawda, ale stres może mieć czasem korzystne działanie, zmuszając nas do przekraczania pewnych etapów w życiu, czy też aby dokonać aktów heroicznych. W rzeczywistości, stres jest przede wszystkiem środkiem, dzięki któremu nasze ciało reaguje w obliczu różnych sytuacji, kiedy organizm jest w ogromnym niebezpieczeństwie – reagujemy bądź uczieczką, bądź zamarciem w bezruchu.

Jedakże, stres bardzo szybko może stać się szkodliwy. Stały wzrost poziomu adrenaliny i kortyzolu, czyli hormonów stresu, wywołuje perturbacje fizjologiczne, które prowadzą do bezsenności, bólów brzucha, czy też mdłości. Na krótszy okres czasu, konsekwencje są więc ewidentne, ale stres chroniczny jest równie niebezpieczny. Badania naukowe wykazały już związek między stresem a chorobami serca, chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, bezpłodnością czy też starzeniem się komórek. Czy stres może być także przyczyną problemów psychiatrycznych?

Szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu w Goteborgu zainteresowali się tą kwestią i właśnie opublikowali swoje badania oraz ich wyniki w dzienniku Brain. Celem tych badań była identyfikacja konsekwencji stresu psychologicznego w średnim wieku na rozwój chorób mentalnych później w przeciągu życia. Prace te zebrały dane gromadzone przez 35 lat, dane dotyczące stany zdrowia psychologicznego i psychiatrycznego 1 415 szwedzkich kobiet mieszkających w Goteborgu.


Kobiety te obserwowano stale, poczynając od 1968 roku, kiedy to miały od 38 do 60 lat, obserwacje zakończono w latach 2000. kobiety zostały przebadane w roku 1968, później w roku 1974, następnie w roku 1980, 1992 i między 2000 et 2003. Kwestionariusze dotyczące ich stanu stresu zostały im zaproponowane w przebiegu trzech pierwszych badań. W ten sposób, problemy takie jak irytacja, presja, nerwowość, niepokój, strach czy też problemy ze snem trwające miesiąc lub więcej, z powodu problemów w pracy, problemów zdrowotnych czy też problemów rodzinnych i wszystkich innych, zostały wzięte pod uwagę.


Ich stan mentalny został również oceniony dzięki kryteriom diagnostycznym DSM (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – APA, uznawanej międzynarodowo w psychiatrii.

W przebiegu 35 lat tych badań, 161 kobiet zadeklarowało problemy psychiczne: choroba Alzheimera dla większości z nich, bo aż dla 105 kobiet, oraz inne schorzenia, w liczbie 40, takie jak leukoarajozy (albo demencje naczyniowe, charakteryzujące się nawrotowymi uszkodzeniami naczyń mózgowych), czy też inne demencje, w liczbie 16.

Naukowcy wykazali, że ryzko rozwinięcia się demencji po okresie stresu jest o 65% wyższe niż w sytuacji braku stresu. Ryzyko jest ponad dwa razy wyższe u kobiet, które zostały wcześniej zdiagnozowane jako zestresowane, po analizie każdego z trzech kwestionariuszy.

Prace te, wiążące demencję i stres u ludzi są podparte rezultatami badań przeprowadzonych na zwierzętach. Podsumowując, pojawieniu się choroby Alzheimera sprzyja wiele czynników, do których należy dorzuć teraz także i stres. Jeśli mechanizm fizjologiczny nie jest jeszcze wystarczająco jasny, to badania naukowe już wcześniej wykazały, że aktywacja receptorów adrenaliny mogła wywoływać tworznie się płytek amyloidowych, które są charakterystyczne dla choroby Alzheimera.

Komentarze do: Czy stres jest jedną z przyczyn choroby Alzheimera?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz