Szukaj

Czerniak – odkrycie genu umożliwi ukierunkowane leczenie

Podziel się
Komentarze0

Badanie opublikowane w National Academy of Sciences (PNAS) wykazało, że podwyższona ekspresja pewnego genu zwiększa prawdopodobieństwo zgonu w przypadku czerniaka. Odkrycie to umożliwia opracowanie nowych sposobów leczenia raka skóry w przypadku podwyższonego poziomu tego genu.Mohammed Kashani-Sabet, dyrektor Centrum Badań i Leczenia czerniaka w Sutter Pacific Medical Foundation oraz główny autor badania wyjaśnia:

Pokazaliśmy, że gen PHIP jest markerem zwiększonego ryzyka przerzutów i śmierci z powodu czerniaka. Studiowanie tego genu pomaga nam zrozumieć, które rodzaje czerniaków są bardziej agresywne. Dalsze badania mogą doprowadzić do ulepszenia metod leczenia czerniaka i innych nowotworów.

W celu określenia związku między podwyższonym poziomem białka PHIP a przerzutami czerniaka, naukowcy przebadali mysie i ludzkie tkanki. Badania wykzały, że wraz ze wzrostem ilości PHIP malała szansa przeżycia w przypadku czerniaka, zarówno dla myszy jak i dla ludzi. Kolejne badania wykazały, że myszy z rakiem skóry, u których podjęto próbę zmniejszenia ilości PHIP, żyły dłużej niż myszy, na których nie przeprowadzano tego typu doświadczeń.


Naukowcy przebadali tkanki od 345 osób z czerniakiem i stwierdzili że osoby z niższym poziomem PHIP żyły dłużej od osób z podwyższoną ekspresją tego genu. Około jedna trzecia uczestników badania miała najwyższy poziom PHIP.

Dowiedzieliśmy się, że w przypadku myszy i ludzi z czerniakiem, wraz ze wzrostem ilości tego genu zwiększa się ryzyko jego rozprzestrzeniania a maleje prawdopodobieństwo przeżycia.

Aby zrozumieć, dlaczego niektóre odmiany czerniaka charakteryzują się podwyższonym poziomem PHIP, naukowcy zbadali genotyp guza.

Najnowsze badania koncentrowały się na roli innych genów w czerniaku, w szczególności BRAF -  genu, który ulega mutacji u około 50% czerniaków. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła inhibitor BRAF, który wydłużał życie ludzi z przerzutami raka skóry. Niestety, geny odpowiedzialne za przerzuty czerniaka u pacjentów, u których nie wystąpiła mutacja tego genu, wciąż pozostają nieznane.

Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe metody leczenia osób cierpiących na czerniaka i inne nowotwory mogą być rozwijane poprzez ukierunkowanie na geny takie jak PHIP, które stymulują przerzuty.

Według Kashani-Sabet, należy przebadać większą ilość ludzkich tkanek w celu potwierdzenia, że PHIP jest markerem czerniaka. Ponadto, Kashani-Sabet planuje dalsze badania innych nowotworów, gdzie PHIP może odgrywać istotną rolę.

Komentarze do: Czerniak – odkrycie genu umożliwi ukierunkowane leczenie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz