Szukaj

Alkoholicy przeceniają swoją zdolność pamiętania zdarzeń

Podziel się
Komentarze0

Jak wykazują najnowsze badania, alkoholicy są nieświadomi swoich problemów z pamięcią i przeceniają jej możliwości. Francuscy naukowcy badali pamięć epizodyczną oraz metapamięć alkoholików. Wyniki swoich badań opublikowali w internecie oraz w listopadowym wydaniu periodyku Alkoholizm: Badania kliniczne i eksperymentalne (ang. Alcoholism: Clinical & Experimental Research).

– W trakcie naszego badania skupiliśmy się na pamięci epizodycznej, która jest systemem pamięciowym odpowiedzialnym za zapis, przechowywanie i odczyt osobiście doświadczonych zdarzeń, przy czym wiemy, że jest ona zaburzona w przypadku przewlekłego alkoholizmu – powiedziała Anne-Pascale Le Berre, doktorantka neuropsychologii na Universite de Caen/Basse-Normandie we Francji.

Przeprowadzono również badanie metapamięci, która, jak wyjaśniła Le Berre, jest wiedzą umożliwiającą przystosowanie naszych codziennych zachowań w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania naszej pamięci.

– Metapamięć może odnosić się do ogólnej wiedzy na temat funkcjonowania i przetwarzanie naszej własnej pamięci. Na przykład, jeśli często zapominamy kupić w sklepie pewne produkty, możemy sporządzić listę zakupów. Ta wiedza umożliwia ludziom przewidywanie i użycie pewnych strategii podczas wykorzystywania pamięci. Metapamięć może również odnosić się do czynności w czasie trwania jakiegoś zadania pamięci. Na przykład student najpierw uczy się do egzaminu, a następnie ocenia swój poziom wiedzy. Jeśli jest pewien swojej wiedzy to może przestać się uczyć, ale jeśli nie, może uczyć się dalej i ulepszyć strategie nauki – wyjaśniła Le Berre na konferencji prasowej.


Do badania włączono 28 pacjentów-alkoholików oraz 28 uczesników nie będących alkoholikami. Ich metapamięć oceniano za pomocą metody „poczucia znajomości” (ang. feeling of knowing – FOK), która porównuje przewidywania konkretnej osoby co do działania jej pamięci w przyszłym zadaniu pamięciowym oraz rzeczywiste osiągi. Uczestnicy wypełnili także ankietę zatytułowaną „Metapamięć u dorosłych”. Ponadto dokonano oceny ich pamięci epizodycznej oraz funkcjonowania wykonawczego.

– W przypadku metody „poczucia znajomości” alkoholicy nie przewidywali poprawnie działania swojej pamięci w przyszłości – powiedziała Le Berre. – Mieli oni tendencję do przeceniania swoich możliwości pamięciowych, wierząc, iż są w stanie rozpoznać poprawne słowo, gdy w rzeczywistości okazywało się, że jednak im się to nie udawało.

Ponadto badacze zauważyli, że pomimo stałych problemów z pamięcią epizodyczną alkoholicy uczestniczący w badaniu twierdzili, że ich pamięć była tak samo skuteczna jak u uczestników nie będących alkoholikami.

– To przecenianie możliwości swojej pamięci epizodycznej u alkoholików ma niepodważalne znaczenie kliniczne – stwierdziła Le Berre. – Przykładem mogą być przewlekli alkoholicy, którzy po detoksykacji często przechodzą kognitywno-behawioralne leczenie, w którym stosuje się metody wyczuwania sytuacji wysokiego ryzyka, tj. sytuacji zagrożenia powrotem do nałogu. Jeśli przeceniają możliwości swojej pamięci, będą oni tylko częściowo czerpać korzyści z leczenia klinicznego, gdyż będą się łudzić, że już wystarczająco utrwalili te ważne informacje i zastosowali je w życiu codziennym, podczas gdy w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Komentarze do: Alkoholicy przeceniają swoją zdolność pamiętania zdarzeń

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz