Szukaj

Stany napadowe u dzieci - jak je rozpoznać?

Podziel się
Komentarze0

Stany napadowe u dzieci, to wbrew pozorom stosunkowo częsty problem. Jest to szerokie pojęcie, pod którym kryją się zarówno napady drgawkowe, padaczkowe jak i niepadaczkowe. Drgawki są również najczęstszym powodem wizyt u neurologów dziecięcych.Średnią częstość występowania ocenia się na 4-6 przypadków na 1000 dzieci.

Stany napadowe u dzieci - jak je rozpoznać?


Zgodnie z definicją drgawkami nazywamy nagłe i mimowolne zaburzenia czynności mózgu mogące powodować m.in. utratę świadomości, nieprawidłową czynność ruchową, czuciową, a także zmiany zachowania i zaburzenia wegetatywne.

Drgawki gorączkowe – czym są?

Drgawki gorączkowe obecnie klasyfikowane są jako zespoły padaczkowe, jednak bardzo ważnym jest, aby odróżnić je od napadów padaczkowych. Podstawowym kryterium drgawek gorączkowych jest ich występowanie w związku czasowym z gorączką, nie stwierdzając przy tym zmian mogących sugerować zakażenie ośrodkowego układu nerwowego bądź zaburzeń jonowych. Chorują głownie dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 6 roku życia. Ocenia się, iż zapadalność wynosi około 500 na 100000 osób w ciągu roku.

Drgawki gorączkowe w znacznej większości przypadków występują pod postacią napadów uogólnionych toniczno-klonicznych. W ciągu życia dziecko ma zwykle do kilku takich napadów, które nie pojawiają się kilka razy podczas danej choroby przebiegającej z gorączką. Napad trwa zwykle kilka sekund ewentualnie minut, zwykle jednak nie przekracza kwadransu. W części przypadków drgawki gorączkowe mogą przebiegać nieco odmiennie. Wzrost temperatury jest niższy niż 38 stopni Celsjusza, napad trwa powyżej 15 minut, a drgawki nierzadko występują ogniskowo. Są to drgawki gorączkowe złożone.

Leczenie drgawek gorączkowym u dzieci powinno polegać przede wszystkim na leczeniu choroby podstawowej. Ważne aby wcześniej zebrać dokładny wywiad i ocenić związek czasowy napadu z gorączką. Niestety w większości przypadków lekarze widzą dzieci już po napadzie, który wystąpił w domu. Nie można zapominać również o tym, iż zakażenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego również przebiegają z gorączką, szczególnie dotyczy to niemowląt, u których objawy mogą być niecharakterystyczne. Natomiast przy rozpoznaniu drgawek złożonych u dziecka, warto zastanowić się, czy nie są spowodowane inną przyczyną niż gorączka, być może stanowiąc pierwszy objaw padaczki, ewentualnie innego zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Dzieci, które przebyły wcześniej drgawki gorączkowe wymagają wzmożonej kontroli. Ocenia się, iż średnio około 1/3 takich dzieci będzie miała w przyszłości kolejny napad. Należy zatem starannie kontrolować u nich temperaturę ciała podczas wszystkich chorób, nie dopuszczać do wzrostu temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza za pomocą leków przeciwgorączkowych, a przede wszystkim chronić przed zakażeniami. Jeżeli zachodzi taka konieczność, w trakcie napadu drgawkowego w celu jego przerwania podaje się doodbytniczo diazepam zwykle w dawce 0,5mg/kg masy ciała. Nie powinno się go jednak stosować profilaktycznie. Zapobiegawczo można go podać tylko jeżeli wcześniejszy napad był długo.


Czym są napady padaczkowe?

Za napad padaczkowy uznaje się defekt czynności bioelektrycznej mózgu, wynikający z nadmiernego uwalniania z neuronów neuroprzekaźników. Jest to jedna z częstszych przyczyn z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi do neurologów. W około 40% przypadków stwierdza się idiopatyczny charakter napadów. Uważa się, iż zaburzenia w tej grupie dzieci wynikają z defektów genetycznych. Zwykle u wszystkich chorych z daną wadą genetyczną napady będą do siebie podobne zarówno pod względem objawów jak i wieku wystąpienia. W kolejnych 40% przypadków napady stanowią objaw choroby m.in. zmian pourazowych, pozapalnych czy wad w obrębie kory mózgowej. Pozostałe padaczki klasyfikuje się jako skrytopochodne, w przypadku których nie dało się do tej pory określić etiologii.

Napad padaczkowy nie trwa zwykle więcej niż kilka minut
, pojawia się nagle i znika, co znacznie utrudnia prowadzenie diagnostyki, dlatego bardzo ważny jest dokładny wywiad zebrany od rodziców. Objawy są bardzo urozmaicone, w zależności od typu padaczki. Mogą to być jedynie niewielkie zmiany ogniskowe w postaci drżenia grupy mięśni, np. mimicznych twarzy czy palca. Mogą to być również drgawki dotyczące połowy ciała, a także zmiany bardziej nasilone, takie jest utrata świadomości, krzyk, uogólnione drgawki kloniczno-toniczne, dodatkowo z bezdechem, nadmiernym ślinieniem się, mimowolnym oddawaniem kału i moczu oraz sinicą. Nie sposób wymienić wszystkie możliwe objawy, nie mniej każdy taki napad wymaga odpowiedniej diagnostyki.


Najczęściej wykonywanym badaniem u dzieci z podejrzeniem napadu padaczkowego jest EEG. Niestety wadą takiego badania jest to, iż aby stwierdzić zaburzenia w czynności elektrycznej mózgu charakterystyczne dla padaczki podczas badania musi wystąpić napad, co niekiedy jest niemożliwe, jeżeli napady cechują się małą częstotliwością. W celu wywołania takich napadów można zastosować hiperwentylację, fotostymulację lub utrzymywanie dziecka w stanie czuwania, nie pozwalając na sen. Zawsze należy pamiętać, iż u kilkunastu procent społeczeństwa wyładowania elektryczne w EEG przypominające napad padaczkowy są normą. W dalszej diagnostyce należy wykonać badania obrazowe. Mają one na celu potwierdzić objawowy charakter padaczki. Niekiedy można zrezygnować z badań obrazowych. Dotyczy to dzieci, u których stwierdza się charakterystyczne napady świadczące o podłożu genetycznym.

Przykładem napadu padaczkowego klasyfikowanego ze względu na charakterystyczne objawy, przebieg oraz wiek do zespołów padaczkowych jest dziecięca padaczka z napadami nieświadomości. Dotyczy ona głównie dziewczynek w wieku 4-10 lat. Rozwijają się one w sposób prawidłowy, nie stwierdza się u nich zaburzeń umysłowych, jednak występują u nich krótkotrwałe, niekiedy bardzo częste napady nieświadomości. Dziecko chwilowo „wyłącza się” ze świata zewnętrznego. Niekiedy może temu towarzyszyć kloniczny ruch powiek lub napinanie się mięśni tułowia. W celach diagnostycznych możliwe jest wywołanie takich napadów poprzez wykonywanie głębokich oddechów.

Innym znanym zespołem padaczkowym jest zespół Westa. Zwykle związany jest z uszkodzeniem mózgu na podłożu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, wad genetycznych, chromosomopatii, fakomatoz czy zaburzeń metabolicznych. Dotyczy zwykle dzieci w wieku 3-7 miesięcy. Stwierdza się u nich charakterystyczne napady zgięciowe, niekiedy z częstością nawet ponad 100 w ciągu dnia. Wraz z wiekiem objawy mogą zanikać, lub przejść w inną postać padaczki.

Co wiadomo o napadach niepadaczkowych?

Napady niepadaczkowe to stany napadowe przypominające padaczkę, lecz wynikające z innych mechanizmów, nie związanych z czynnością bioelektryczną mózgu. Do najczęściej spotykanych napadów niepadaczkowych zalicza się m.in. migrenę, omdlenia, tiki, łagodny napad kręczu szyi, onanizm u niemowląt, mioklonie przysenne niemowląt, a także drżenia noworodków oraz refluks żołądkowo-przełykowy.

Autor: Piotr Kuc
Źródła:
Richard E.Behrman, Podręcznik pediatrii-Nelson, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., Warszawa 1996
Kubicka Krystyna, Pediatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Komentarze do: Stany napadowe u dzieci - jak je rozpoznać?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz