Szukaj

Rozpoczął się Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci

Podziel się
Komentarze0

26 stycznia b.r. w Krakowie zainaugurowany został Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci. W ramach projektu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowe z pięciu polskich województw, objęci zostaną specjalnym programem szkoleniowym. Program opracowany został przez Fundację Project HOPE oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care.


Program poprawy wczesnego wykrywania opracowany został, aby usprawnić wczesną diagnostykę chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Szczegółowe założenia Programu opracowali członkowie Rady Programowej SenTAG, w skład której wchodzą konsultanci ds. onkologii dziecięcej, pediatrii, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego z województw objętych programem. Eksperci opracowali również plan szkoleń dla pracowników POZ, sposoby monitorowania postępów prac i mierzenia rezultatów programu, dyskutowano również na temat terminów szkoleń i doboru odpowiedniej kadry szkoleniowej. 

W ramach projektu 600 pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych oraz lekarzy rodzinnych i pediatrów z placówek POZ, objętych zostanie specjalnym programem szkoleniowym. Celem programu jest wzmocnienie ich roli we wczesnym wykrywaniu nowotworów u dzieci, gdyż to najczęściej do nich w pierwszej kolejności rodzice zgłaszają się ze swoimi dziećmi, u których stwierdzą niepokojące objawy. Pracownicy POZ otrzymają wsparcie od regionalnych ośrodków onkologii dziecięcej w Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie, pełniących w tym programie rolę centrów szkoleniowych. W ramach szkoleń pracownicy medyczni otrzymają niezbędne przygotowanie edukacyjne i kliniczne do prowadzenia badań, mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów i przekazywania rodzicom oraz lokalnej społeczności aktualnych informacji na temat nowotworów u dzieci.

Wierzymy, że dzięki temu programowi choroby nowotworowe u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane wcześniej niż dotychczas. Postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na edukacji pielęgniarek oraz lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ to szczególnie od ich wiedzy na temat typowych i nietypowych objawów nowotworów zależy dalsze szybkie diagnozowanie dziecka. - powiedziała Dorota Kuchna, dyrektor Project HOPE Polska.

W ramach programu Fundacja Project HOPE planuje także przekazywać rodzicom informacje o konieczności poddawania dzieci regularnym badaniom kontrolnym oraz zwracania uwagi na wszelkie nietypowe objawy, utrzymujące się dłużej niż 2 - 3 tygodnie.


Nowotwory występujące u dzieci są wyjątkowo złośliwe, co sprawia, że choroba rozwija się bardzo szybko, w krótkim czasie przechodząc w zaawansowane stadia kliniczne. Dlatego właśnie w przypadku dzieci szybkie rozpoznanie choroby ma szczególnie duże znaczenie. - tłumaczy prof. Walentyna Balwierz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Według danych Polskiego Rejestru Nowotworów Dziecięcych w Polsce, choroby nowotworowe zbyt często (w ponad 80 proc. przypadków) rozpoznawane są w zaawansowanym stadium klinicznym. W krajach Europy Zachodniej ponad 25 proc. przypadków nowotworów u dzieci rozpoznawanych jest w I i II stopniu zaawansowania, co umożliwia osiąganie lepszych wyników leczenia.

Późne postawienie diagnozy wydłuża czas leczenia i zwiększa koszty terapii, a przede wszystkim zmniejsza szansę na wyleczenie dziecka. Zwiększa również ryzyko wystąpienia wczesnych i późnych powikłań, związanych zarówno z chorobą nowotworową, jak i jej leczeniem, co może spowodować gorszą jakość życia pomimo wyleczenia z choroby nowotworowej.

O Fundacji Project HOPE Polska


Fundacja Project HOPE Polska została założona w 1997 roku. Jednak historia jej zaangażowania w Polsce sięga 1974 roku, kiedy to polskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaprosiło Project HOPE do Polski w celu zapewnienia wsparcia Polsko-Amerykańskiemu Instytutowi Pediatrii w Krakowie. W ciągu ostatnich 35 lat, Project HOPE zorganizowała kursy szkolenia medycznego dla ponad 6.500 pracowników opieki zdrowotnej oraz sfinansowała 700 staży w szpitalach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.


O Fundacji Bristol-Myers Squibb i programie Bridging Cancer Care

Misją Fundacji Bristol-Myers Squibb jest zmniejszanie różnic w dostępie chorych i ich rodzin do opieki zdrowotnej na całym świecie. Realizujemy ją poprzez wspieranie pracowników lokalnych ośrodków zdrowia, działania integrujące publiczną opiekę zdrowotną z lokalnymi programami społeczno-zdrowotnymi oraz poprzez motywowanie społeczności do samodzielnego rozwiązywania dręczących je problemów zdrowotnych.

Praca Fundacji w zakresie walki z chorobami nowotworowymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest realizowana w ramach programu Bridging Cancer Care™. Poza walką z nowotworami, Fundacja zajmuje się także problematyką wirusa HIV/AIDS w Afryce w ramach programu SECURE THE FUTURE, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C w Azji poprzez program Delivering HopeTM, zdrowiem psychicznym i cukrzycą typu 2 w Stanach Zjednoczonych w ramach programów Mental Health & Well-Being oraz Together on Diabetes®. 

Od 2007 r. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans w obrębie opieki zdrowotnej pacjentów z chorobami nowotworowymi w Europie Środkowej oraz Wschodniej poprzez programy zorientowane na różne potrzeby, w tym udzielanie wsparcia psychospołecznego, rozpowszechnianie informacji o nowotworach, zapewnianie opieki paliatywnej, koordynację opieki nad pacjentem, ocenę świadczeń w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz tworzenie infrastruktury opieki pielęgniarskiej. Począwszy od 2010 r., Fundacja przyznaje granty na projekty mające na celu poprawę umiejętności pielęgniarskich i tworzenie programów partnerskich między pielęgniarkami a lokalnymi społecznościami.

Więcej informacji na temat Fundacji Bristol-Myers Squibb znajdą Państwo na stronie www.bms.com/foundation. 

O Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie


Wcześniej znany jako Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest największym ośrodkiem opieki pediatrycznej w południowo-wschodniej Polsce. Szpital dysponuje liczbą ponad 500 łóżek oraz oferuje wysoki poziom opieki zdrowotnej, odpowiadający na potrzeby małych pacjentów. Do kluczowych oddziałów szpitala należą m.in. Klinika Chorób Dzieci z Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Więcej informacji na stronie www.szpitalzdrowia.pl

Komentarze do: Rozpoczął się Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz