Szukaj

Gorączka reumatyczna u dzieci

Podziel się
Komentarze0

Dzieci stosunkowo często chorują na zapalenie gardła. W części przypadków czynnikiem wywołującym chorobę są bakterie paciorkowcowe B-hemolizujące grupy A. Pewien odsetek zakażeń tym patogenem doprowadza w następstwie do rozwoju tzw. gorączki reumatycznej. Czym jest i jak ją rozpoznać?


Zgodnie z definicją gorączka reumatyczna to uogólniona choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, rozwijająca się w wyniku zakażenia gardła paciorkowcem B-hemolizującym grupy A.

Jak dochodzi do rozwoju choroby?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż jest to jedyna zapalna choroba tkanki łącznej o poznanym czynniku etiologicznym. Rozwija się zazwyczaj po upływie około 3 tygodni od przebycia zapalenia gardła u osób predysponowanych.

Predyspozycja wynika z obecności w organizmie pewnych antygenów, tzw. antygenów zgodności tkankowej II –DR4. Ze względu na duże podobieństwo epitopów antygenów paciorkowca i tkanki łącznej dochodzi do humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciw paciorkowcom i jednocześnie własnym tkankom. Jest to tzw. zjawisko mimikry molekularnej.

Kto choruje najczęściej?


Najczęściej chorują dzieci 10-12 letnie z ostrym początkiem i zajęciem stawów. Dzieci młodsze, a więc poniżej 6 roku życia jeżeli zachorują, wykazują postać skrytą z zajęciem mięśnia sercowego. Bardzo rzadko gorączka reumatyczna dotyczy maluchów poniżej 2 roku życia. Nie wykazano różnic w częstości występowania w zależności od szerokości geograficznej. Pocieszającą informacją jest fakt, iż od kilkudziesięciu lat zauważa się znaczny spadek zachorowalności we wszystkich grupach wiekowych.

Jakich zmian morfologicznych w tkankach należy się spodziewać?


Wyróżnia się cztery fazy zmian – obrzęk śluzowaty, zwyrodnienie włóknikowate, zmiany wytwórcze oraz bliznowacenie. Dotyczą one przede wszystkim niewielkich naczyń krwionośnych w stawach, sercu, skórze i mózgu. W sercu przyjmują postać tzw. guzków Aschoffa (skupiska wielojądrowych komórek otoczone obrzękniętymi włóknami kolagenowymi).

Jak rozpoznać gorączkę reumatyczna?


Warunkiem rozpoznania gorączki reumatycznej jest stwierdzenie dwóch większych lub jednego większego i dwóch mniejszych objawów zawartych w kryteriach zmodyfikowanych Jonesa. Do objawów większych zalicza się zapalenie serca, zapalenie stawów, pląsawicę, rumień brzeżny oraz guzki podskórne.

Objawy mniejsze dzielą się na kliniczne (gorączka, bóle stawów) oraz laboratoryjne (wskaźniki ostrej fazy OB, CRP, leukocytoza oraz zmiany w EKG – wydłużony odcinek P-R). Oczywistym jest, iż podstawowym warunkiem rozpoznania gorączki reumatycznej jest potwierdzenie obecności bakterii paciokrowcowej! W tym celu należy wykazać narastające lub podwyższone miano przeciwciał przeciwpaciorkowcowych, niedawno przebytą płonnicę oraz wyhodowanie bakterii z wymazu z gardła.

Zapalenie serca uważane jest za najcięższy objaw gorączki reumatycznej, rozwijający się w pierwszych trzech tygodniach choroby i stwierdzany w około 50% przypadków. U chorego stwierdza się patologiczne szmery będące efektem uszkodzenie zastawek. Najczęściej jest to skurczowy szmer mitralny. Oprócz tego stwierdza się powiększenie serca i postępujący rozwój zapalenia z ryzykiem rozwoju wad.

W zasadzie w każdym przypadku zajęcia serca dochodzi do rozwoju zapalenia wsierdzia. Jeżeli dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego efektem może być jego przerost, zaburzenia rytmu oraz w efekcie niewydolność krążenia. Zapalenie osierdzia natomiast bardzo rzadko rozpoznawane jest jako jedyny objaw, zazwyczaj współistnieje z innymi.

Zapalenie stawów jest natomiast nie najcięższym ale najczęstszym objawem gorączki reumatycznej stwierdzanym w około 75% przypadków. Ma zazwyczaj ostry przebieg, przechodząc z jednego na drugi staw, tzw. charakter wędrujący i przelotowy. Wykazuje stosunkowo dobrą odpowiedź na stosowanie salicylanów. Zauważa się częstsze występowanie wraz z wiekiem.


Pląsawica to efekt zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Objaw zdecydowanie rzadszy stwierdzany u około 15% chorych. Są to zazwyczaj dziewczynki w okresie dojrzewania. Do wyjątków należą zachorowania poniżej 5 roku życia. Często występuje jako objaw izolowany, charakteryzuje się długim okresem utajenia nawet do pół roku i skłonnością do nawrotów. Dziecko wykazuje dużą chwiejność emocjonalną, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pisania oraz charakterystyczne ruchy mimowolne po obu stronach ciała.

Guzki podskórne bardzo rzadko występują jako izolowany objaw i pojawiają się raczej w późniejszym okresie choroby. Rumień brzeżny podobnie jak guzki podskórne nie jest częstą zmianą. Wykazuje skłonność do nawrotów oraz nie zajmuje twarzy.

Jakie inne choroby mogą przebiegać z podobnymi objawami?


W przypadku podejrzenia reumatycznego zapalenie serca zawsze należy zastanowić się nad infekcją wirusową bądź bakteryjną (odpowiednio izolowane zapalenie osierdzia i bakteryjne zapalenie wsierdzia), a także toczniem runieniowatym układowym.

Reumatyczne zapalenie stawów należy zawsze zróżnicować z popaciorkowcowym zapaleniem stawów, odczynowym zapalenie stawów m.in. przez Yersinia, Chlamydia bądź Salmonellę. Zmiany stawowe mogą być również inną zapalną chorobą tkanki łącznej bądź chorobą rozrostową.

Pląsawicę natomiast należy zróżnicować z pląsawicą w toczniu rumieniowatym układowym, chorobie tikowej lub wirusowym zapaleniem mózgu.

Czy istnieje skuteczne leczenie?

Podstawowym zadaniem jest eliminacja bakterii paciorkowcowej z gardła podczas pierwszego etapu choroby, a także zapobieganie kolejnym rzutom i reumatycznemu zapaleniu serca.

Leczenie przeciwpaciorkowcowe w fazie ostrej polega na podawaniu penicyliny benzylobenzatynowej lub fenoksymetylowej. Alternatywą dla penicylin są cefalosporyny I i II generacji. W przypadku uczulenia konieczne jest podawanie erytromycyny lub sulfadiazyny.

Leczenie przeciwzapalne w przypadku zapalenia serca polega na podawaniu przez kilka tygodni prednizolonu stopniowo zmniejszając dawkę, zaczynając od 1mg/kg m.c. Zapalenie stawów leczy się natomiast przez 6-12 tygodni kwasem acetylosalicylowym.

W celu zapobiegania wystąpienia pierwszego rzutu choroby należy stosować antybiotykoterapię w przebiegu paciorkowcowych zakażeń górnych dróg oddechowych. W tym celu stosuje się penicylinę benzatynową, V-cylinę lub Ospen.

Źródła:
Dobrzańska Anna, Ryżko Józefa, Pediatria, podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Urban&Partner, Wrocław 2010
Dzierżanowska Danuta, Antybiotykoterapia praktyczna, Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008

Autor: Piotr Kuc

Komentarze do: Gorączka reumatyczna u dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz