Szukaj

Dzisiejsze dzieci są naprawdę inne

Podziel się
Komentarze0

Być może współczesny nastolatek może wywrócić oczami na oczywistość tego stwierdzenia, ale badacze australijscy naprawdę ostatnio potwierdzili to, o czym od dawna wiemy: bycie nastolatkiem dzisiaj znaczy coś zupełnie innego niż bycie nastolatkiem całe lata temu.Wiek nastoletni w rozwoju człowieka teraz trwa dłużej niż kiedyś, a to może prowadzić do wzrostu ryzyka charakterystycznego dla wieku nastoletniego, włączając w to nadmierne picie oraz choroby przenoszone drogą płciową, jak stwierdza doktor Susan Sawyer z instytutu badawczego Murdoch Children's Research Institute w Melbourne w Australii.

Badanie na ten temat ukazało się w specjalnym wydaniu naukowego przeglądu brytyjskiego The Lancet, dedykowanym zdrowiu nastolatków.

W odróżnieniu od przestarzałego postrzegania wieku nastoletniego jako krótkiego okresu buntu, i o małym znaczeniu dla przyszłego zdrowia, uważamy raczej, iż wiek nastoletni powinniśmy uważać za determinujący dla przyszłego zdrowia, a także dla zdrowia całego narodu, dodaje jeszcze doktor Susan Sawyer.

Dzisiaj, faza nastoletnia zaczyna się w wieku 10 lat i kończy w wieku 24 lat, rozszerzona z obydwu końców przez wcześniejsze rozpoczęcie dojrzewania, a także przez opóźnienie w podejmowaniu dojrzałych społecznych ról, odpowiednio.

Mimo że prawie na całym świecie, wiek 18 lat prawnie oznacza początek dorosłości, to w rzeczywistości powinniśmy zmienić tę definicję, sugerują badacze australijscy.


Jak się okazuje, 90% nastolatków z całego świata (1,8 miliarda) żyje teraz w krajach o niskim i średnim przychodzie, z powodu spadku płodności w krajach o wysokich przychodach. Grupa ta jest tak liczna z powodu spadku zachorowalności na choroby zakaźne, lepszego odżywiania, a także z powodu spadku śmiertelności w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (w ciągu ostatnich lat, śmiertelność w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa spadła o 80%, natomiast śmiertelność nastolatków poprawiła się jedynie w nieznacznym stopniu).


Większość zgonów w okresie nastoletnim jest spowodowana urazami, takimi jak urazy w wypadkach samochodowych, którym można łatwo zapobiec. Zmiany w biologicznych i społecznych czynnikach, które definiują wiek nastoletni, również wpłynęły na zdrowie tej populacji.

Zarówno wcześniejszy okres dojrzewania oraz późniejsze wejście w społeczne normy, takie jak małżeństwo, rozciągają okres, kiedy nastolatki są podatne na choroby przenoszone drogą płciową, a także niechciane ciąże. Wysoka wrażliwość na uleganie presji równieśników w tym okresie również oznacza, iż większe jest prawdopodobieństwo zażywania narkotyków albo nadmiernej konsumpcji alkoholu.

Co więcej, nastolatki są również celem marketingowym producentów niezdrowych używek, takich jak papierosy, jak stwierdzają autorzy badania. A to również ma wpływ na ich zdrowie.

I mimo że większy kontakt z mediami społecznymi może zachęcać młodych ludzi do większego zaangażowania, to jednakże i z tym wiążą się pewne problemy, takie jak spadek aktywności fizycznej, zaburzenia snu, cyberprześladowanie.

Dlatego właśnie doktor Susana Sawyer oraz jej koledzy nawołują do większej uwagi odnośnie zdrowia nastolatków na poziomie globalnym, ponieważ wiek nastoletni to podwaliny pod przyszłe zdrowie. Władze zdrowotne powinny promować większe zaangażowanie nastolatków we własne zdrowe wybory i decyzje, piszą badacze australijscy.

Naukowcy z instytutu badawczego Murdoch Children's Research Institute w Melbourne w Australii nawołują również do stworzenia programów zdrowia nastolatków, włączając w to także instytuty akademickie, a także programy podyplomowe oraz doktoranckie na uczelniach wyższych.

Komentarze do: Dzisiejsze dzieci są naprawdę inne

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz