Szukaj

Dziewczęta, które rozpoczynają wcześnie okres dojrzewania, są zagrożone problemami psychicznymi

Podziel się
Komentarze0

Dziewczyny, u których okres dojrzewania zaczął się bardzo szybko, są bardziej niż inne zagrożone pojawieniem się problemów psychicznych. Ale nie tylko, ponieważ dziewczęta te również są zagrożone seksualnym wykorzystywaniem oraz niechcianymi przedwczesnymi ciążami. Tak stwierdzają badacze w najnowszym badaniu, opublikowanym w przeglądzie specjalistycznym The Obstetrician & Gynaecologist.Okres pokwitania charakteryzuje się dojrzewaniem osi HPG (oś podwzgórze – przysadka – gonady, hypothalamic pituitary gonadal axis), która odgrywa podstawową rolę w rozwoju oraz w regulacji układu rozrodczego.

Normalnie, okres pokwitania rozpoczyna się około 10 roku życia, a rozwój piersi jest zazwyczaj tego pierwszym objawem. W Europie, najniższy wiek, w którym rozpoczyna się pokwitanie, to 8 rok życia u dziewcząt, mimo że istnieją również wariacje etniczne.

U dziewczyn, wczesne pokwitanie, albo przedewczesne pokwitanie, jest zdefiniowane jako rozwój drugorzędowych cech płciowych, takich jak rozwój piersi albo pojawienie się włosów łonowych przed 8 rokiem życia. Większość dzieci z takim przedwczesnym rozwojem płciowym wymaga konsultacji z endokrynologiem pediatrą.

Istnieją dwa główne typy przedwczesnego dojrzewania. Pierwszy typ to CPP (central precocious puberty), czyli centralne przedwczesne dojrzewanie, które jest wynikiem przedwczesnej aktywacji osi podwzgórze – przysadka – gonady. Dla większości przypadków, przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest znana.

Innym typem jest peryferyczne przedwczesne dojrzewanie (peripheral precocious puberty), które wynika z produkcji hormonów płciowych i może być spowodowane przez nowotwory jajników oraz zaburzenia nadnerczy.

Dziewczęta, u których pokwitanie zaczyna się przedwcześnie, mogą być dotknięte zarówno fizycznie, jak i psychicznie, piszą autorzy artykułu w The Obstetrician & Gynaecologist.

Zobacz również:Poza wczesnymi oznakami dojrzewania istnieje jeszcze jeden poważny problem: mimo że dziecko na początku może być wysokie, ponieważ dochodzi do szybszego dojrzewania kości, to jednakże wzrastanie może się szybko zatrzymać i wpływać na końcowy wzrost w wieku dorosłym.

Z powodu wyższego poziomu steroidowych hormonów płciowych, normalnie obserwowanego u starszych dziewczyn, mogą pojawić się problemy psychologiczne normalne dla wieku nastoletniego. Dodatkowo, psychologiczne problemy mogą narosnąć, jeżeli od przedwcześnie dojrzałego dziecka otoczenie oczekuje, żeby zachowywało się w zgodzie z jego „dojrzałością”, a nie właściwym wiekiem.

Naukowcy kryjący się za tymi pracami przestrzegają również, że przedwcześnie dojrzałe dziewczęta są bardziej zagrożone wykorzystywaniem seksualnym oraz niechcianymi przedwczesnymi ciążami.


Badacze również przyjrzeli się terapiom na przedwczesne pokwitanie. I tak, stwierdzają, że terapie będą zależeć od typu przedwczesnego dojrzewania (peryferyczne przedwczesne dojrzewanie czy też centralne przedwczesne dojrzewanie), a także od jego przyczyny. Jeżeli jest w ogóle znana.

Celem leczenia będzie zatrzymanie przedwczesnego pokwitania, a także odwrócenie jego objawów, jeżeli w ogóle jest to możliwe. Przede wszystkim, chodzi o to, aby poprawić stan końcowego wzrostu, a także, aby uniknąć skutów psychospołecznych.

Większość dzieci z centralnym przedwczesnym dojrzewaniem można skutecznie leczyć przy pomocy leków GnRHa (Gonadotrophin-releasing hormone analogues), które kontrolują uwalnianie hormonów odpowiedzialnych za rozwój drugorzędowych cech płciowych. Możliwe skutki uboczne obejmują bóle głowy, uderzenia gorąca, zmiany nastroju oraz wysypkę.

Normalnie, leczenie to przerywa się, kiedy przychodzi normalny czas pokwitania. Decyzja o zaprzestaniu terapii powinna być podjęta wspólnie przez endokrynologa prowadzącego, przez rodziców, a także przez samo dziecko, podkreślają autorzy badania.

Naukowcy jeszcze dodają, że decyzja o podjęciu leczenia bądź nie, jest bardzo trudna, przede wszystkim w przypadku dziewcząt, u których pokwitanie zaczyna się między 6  i 8 rokiem życia.

Współautorka tego badania, doktor Sakunthala Sahithi Tirumuru z wydziału ginekologii i położnictwa Department of Obstetrics and Gynaecology, w szpitalu Alexandra Hospital, stwierdza: wczesne rozpoczęcie pokwiatania ma znaczący wpływ psychologiczny i społeczny, zarówno na dziecko, jak i na jego rodzinę. Oznaki dojrzewania zaznaczają początek rozwoju płciowego, a wczesne dojrzewanie może oznaczać większe ryzyko wykorzystywania seksualnego. To wszystko powinno być brane pod uwagę przez lekarzy oraz przez przyszłe badania. Musimy również ocenić skutki leczenia hormonalnego dla jakości życia pacjentów, a także jego długoterminowy wpływ.

Doktor Jason Waugh z The Obstetrician & Gynaecologist mówi: dziewczęta, które wcześniej rozpoczynają dojrzewanie niż rówieśniczki, mogą doświadczać trudności i może byc potrzebne leczenie.

Komentarze do: Dziewczęta, które rozpoczynają wcześnie okres dojrzewania, są zagrożone problemami psychicznymi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz