Szukaj

Suplementy witaminy D nie poprawiają poziomu cholesterolu

O korzystnych właściwościach witaminy D rozpisywało się już wielu specjalistów. Jej wyjątkowe zdolności rzeczywiście są niezwykłe, między innymi wzmacnia ona kości oraz zmniejsza rozwój niektórych nowotworów. Niestety, jak okazało się w badaniach przeprowadzonych w Rockefeller University Hospital, musimy z listy zbawiennych efektów wykreślić już dziś przynajmniej jeden.W doświadczeniu skupiono się na osobach z niedoborem witaminy D. W celu zredukowania braków u tych osób, a także w celu poprawienia ogólnego stanu ich zdrowia, podawano im wielkie dawki tej molekuły.

Jak się okazało po krótkim czasie, u osób „nafaszerowanych” witaminą D nie odnotowano w ogóle poprawy poziomu cholesterolu. Odkrycie to zostało opublikowane w Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Przebieg doświadczenia

Naukowcy wybrali 151 osób z niedoborem witaminy D. Uczestnicy dostawali po 50.000 jednostek międzynarodowych witaminy D3 lub placebo, co tydzień przez 8 tygodni. Poziom cholesterolu u badanych mierzony był przed i po leczeniu.


Nawet duże dawki doustne nie odnosiły sukcesu. Co było do przewidzenia, poziom witaminy D potroił się w tej grupie, ale nie zmienił się w grupie biorącej placebo.

"Nasze badanie kwestionuje pogląd, że uzupełnianie witaminy D zwiększa poziom cholesterolu. (...) W rzeczywistości, biologiczna odpowiedź na witaminę D korelowała ze wzrostem cholesterolu LDL," skomentował Manish Ponda z Laboratory of Biochemical Genetics and Metabolism.

Dalsze badania

Naukowcy skupili się na efekcie suplementów witaminy D na liczbę i wielkość cząstek lipoproteinowych, czyli markerach cholesterolu, które zazwyczaj nie są brane pod uwagę podczas badań.

Niestety, naukowcy nie zauważyli żadnej odpowiedzi na zwiększoną dawkę witaminy D.

Te wyniki jedynie potwierdziły badania zamieszczone wcześniej w magazynie Circulation, przeprowadzone w laboratorium Breslow we współpracy z naukowcami Quest Diagnostics.

Przestudiowanie wyników dla 8592 pacjentów wykazano wtedy, że podniesienie poziomu witaminy D do normalnego poziomu u pacjentów z jej deficytem nie miało wpływu na szkodliwy cholesterol LDL i trójglicerydy.

Mimo to, witamina miała minimalny wpływ na korzystny cholesterol HDL.

Oba badnia były wspierane przez Clinical and Translational Science Award z National Center for Advancing Translational Science.

Komentarze do: Suplementy witaminy D nie poprawiają poziomu cholesterolu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz