Szukaj

Probiotyki to konieczność w cukrzycy typu 2

Wiele testów oraz badań klinicznych wykazało już, że obecność probiotyków – czyli dobrych bakterii jelitowych – jest niezbędna dla dobrego zdrowia i dla dobrego trawienia. Ale nie tylko dlatego. Na przykład wykazano już, że bakterie probiotyczne komunikują się z układem odpornościowym i wyzwalają odpowiedź odpornościową w całym ciele, a nie tylko w przewodzie żołądkowo-jelitowym, jak moglibyśmy sądzić.Badania naukowe potwierdziły także, że jelita to praktycznie „drugi mózg” naszego organizmu, dlatego im silniejsze bakterie flory jelitowej, tym lepsze jest zdrowie emocjonalne i umysłowe ludzkiego gospodarza.

Dr Natasha Campbell-McBride wykazała natomiast klinicznie, że właściwa dieta, tzw. dieta GAPS (Gut and Psychology Syndrom diet) - reżim dietetyczny jej autorstwa dodajmy - jest w stanie wyleczyć wszystkie typy zaburzeń umysłowych i chronicznych alergii.

Teraz najnowsze badanie donosi, iż proporcje tych dobrych bakterii we florze jelitowej muszą wynosić 80/20 lub 85/15, z wielu innych zdrowotnych przyczyn.

Prace naukowe z 2013, zrealizowane w Iranie, przyjrzały się 54 diabetykom (typ 2) w wieku od 55 do 70 lat. Podzielono ich na dwie grupy, aby przeprowadzić eksperyment metodą próby podwójnie ślepej z użyciem placebo i probiotyków.

Jedna grupa zażywała suplement z probiotykami, a druga placebo. Obserwacje trwały 8 tygodni.

Okazało się, po 8 tygodniach obserwacji, że w grupie z probiotykami poziomy glukozy na czczo (ang. FPG, fasting plasma glucose) rosły mniej i stale były stale niższe w porównaniu do poziomów glukozy stwierdzanych w grupie placebo.

Poza tym w grupie z probiotykami odnotowano mniejszą oporność na insulinę, co również ma znaczenie w cukrzycy typu 2.

Stwierdzono także wyższe poziomy glutationu w osoczu krwi w grupie z probiotykami, co jest ważną wiadomością, gdyż glutation to naturalny antyoksydant, produkowany w wątrobie i rozprzestrzeniany w całym ciele.

Zaobserwowano ponadto niższe poziomy białka C-reaktywnego w grupie z probiotykami. Białko C-reaktywne to wskaźnik zapalenia w naczyniach krwionośnych, służący jako marker ryzyka choroby serca.

Naukowcy podsumowują teraz, że probiotyki, które nie mają żadnych skutków ubocznych, mają pozytywny wpływ nie tylko na cukrzycę typu 2, ale także na zdrowie ogólnie.

Komentarze do: Probiotyki to konieczność w cukrzycy typu 2

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz