Szukaj

Odurzenie miodowe: zagadka zaburzeń rytmu serca rozwiązana

Konsumpcja miodu z pyłku z roślin z rodziny Rhododendrons może powodować omdlenia i arytmię. Studium przypadku zostało przedstawione na spotkaniu naukowym EHRA EUROPACE 2013 w Atenach. Dr Ugur Turk z Central Hospital w Izmir w Turcji, opisuje historę 68-letniego ojca i 27-letniego syna, którzy zostali hospitalizowani z tymi samymi objawami: zawroty głowy i wymioty.Badanie ECG ujawniło, że pacjenci mają całkowity blok przedsionkowo-komorowy oraz trzepotanie przedsionków z wolną odpowiedzią komorową.

Wywiad lekarski pokazał, że obydwaj przez ostatnie trzy dni jedli na śniadanie ogromne ilości miodu z regionów Morza Czarnego. Lekarze natychmiast zrozumieli, że pacjenci mogą cierpieć z powodu choroby zwanej odurzeniem miodowym (ang. mad honey poisoning lub rhododendron poisoning).

Do tego zatrucia dochodzi, kiedy ludzie spożyją miód skażony grajanotoksyną (związek chemiczny zawarty w gatunkach rhododendron ponticum i luteum).

Grajanotoksyna jest neurotoksyną, która wiąże się z kanałami sodowymi w komórkowych błonach, sprawiając, że pozostają otwarte i przedłużając depolaryzację. 


Dr Turk mówi: - Spożycie grajanotoksyny prowadzi do bradykardii, niedociśnienia i rozszerzenia naczyń obwodowych.

Odurzenie miodowe trwa najwyżej 24 godziny. Objawia się zawrotami głowy, osłabieniem, mdłościami, wymiotami, potami, nadmierną produkcją śliny i parestezją (czucie opaczne). Poważniejsze objawy obejmują omdlenia, wstrząsy, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, a nawet śmiertelną tachyarytmię.

Na zatrucie grajanotoksyną nie ma specyficznego antidotum, ale łagodniejsze przypadki można leczyć atropiną i selektywnymi antagonistami receptora muskarynowego M2. W cięższych przypadkach ratunkiem jest czasowa implantacja rozrusznika serca i czynniki wazopresyjne.

Dr Turk podkreśla: - Możliwość odurzenia miodowego powinna zawsze być rozważana u pacjentów wcześniej zdrowych i przyjętych do szpitala z niewyjaśnioną bradykardią, niedociśnieniem i innymi zaburzeniami rytmu serca.

Odurzenie miodowe najczęściej pojawia się u ludzi, którzy zjedli miód z tureckich regionów Morza Czarnego, gdzie rośnie Rhododendron ponticum i luteum.

Komentarze do: Odurzenie miodowe: zagadka zaburzeń rytmu serca rozwiązana

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz