Szukaj

Czy wiesz, co jesz? Próby nad nielegalnym ryżem GMO w USA zanieczyściły zasoby ryżu na całym świecie

Pojawiają się nowe dowody sugerujące, że całkowite światowe zasoby ryżu mogą być zanieczyszczone nielegalnym ryżem GMO, opracowanym przez amerykańską międzynarodową korporację Bayer CropScience. GM Contamination Register wyjaśnia, że w okresie 2006 – 2007, trzy różne odmiany nielegalnego ryżu GMO zidentyfikowano w ponad 30 krajach całego świata.Serwis Natural News alarmuje: - Po raz kolejny próby prowadzone przez tę firmę są przyczyną nieodwracalnego genetycznego zanieczyszczenia na całym świecie!

Mimo że wszystkie próby nad Frankenryżem miały oficjalnie zakończyć się w 2002, te trzy nielegalne odmiany w jakiś sposób dostały się do ogólnego strumienia zdrowych naturalnych ziaren.

Podobne genetyczne zanieczyszenie odnotowano także w przypadku pszenicy i lnu, o czym również informował jakiś czas temu serwis Natural News.

Co prawda, Bayer CropScience utrzymuje, że nigdy żaden ryż GMO nie był uprawiany w USA w celach komerycyjnych, a zanieczyszenie może wynikać z prób nad tolerancją ryżu na środki chwastobójcze, które były prowadzone w latach 1990 – 2000.


Amerykański Departament Rolnictwa przeprowadził śledztwo, które miało stwierdzić, czy skażenie było wynikiem mechanicznego wymieszania ziaren, czy też wyniknęło z przeniesienia pyłku, ale nie doszło do rozstrzgających wniosków.

Najbardziej na tym ucierpieli amerykańscy farmerzy: Unia Europejska, Japonia, Południowa Korea oraz inne państwa znacząco ograniczyły import ryżu z USA. Natomiast Rosja i Bułgaria całkowicie go zakazały.

Raport Earth Open Source, zatyułowany GMO Myths and Truths: An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops, podsumowuje: - Badania naukowe potwierdzają, że genetyczne skażenie jest nieuniknione, kiedy w danym regionie choć raz pojawią się uprawy roślin GMO. Rzekomo pokojowa koegzystencja skutkuje błyskawicznym rozprzestrzenianiem się genetycznego skażenia pośród roślin naturalnych, poprzez wymieszanie ziaren w momencie zasiewu albo w wyniku niewłaściwego przechowywania, a także poprzez pyłek roznoszony przez owady zapylające.

Komentarze do: Czy wiesz, co jesz? Próby nad nielegalnym ryżem GMO w USA zanieczyściły zasoby ryżu na całym świecie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz