Szukaj

Bezpłodność prowadzi do chorób?

Podziel się
Komentarze0

Chociaż w wielu badaniach wykazano związek pomiędzy niepłodnością i cierpieniem psychicznym, to występowanie lęku, zaburzeń nastroju i objawów depresji zostało udowodnione na niewielkiej liczbie badanych. Teraz, na podstawie większej grupy kobiet z zaburzeniami płodności, duńscy badacze wykazali, że kobiety, u których stwierdzono bezpłodność, były częściej hospitalizowane z powodu zaburzeń psychicznych niż te, które urodziły przynajmniej jedno dziecko.Do tej pory, większość badań tego rodzaju było opartych na pojedynczych przypadkach klinicznych.

Najnowsze wyniki pochodzą z obserwacji 98,737 duńskich kobiet między rokiem 1973 i 2008.

Materiały dostarczyły informacji na temat hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych, które zostały podzielone na grupę ogólną wszystkich zaburzeń psychicznych oraz sześć mniejszych grup, np.: nadużywanie alkoholu, schizofrenia i psychozy, zaburzenia afektywne, w tym depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania oraz inne zaburzenia psychiczne.

Wyniki badania wykazały, że w ciągu przeciętnego czasu obserwacji 12,6 lat, 54% z 98,737 kobiet w grupie miało dziecko. Prawie 5000 kobiet z całej badanej grupy było hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych, a najczęściej diagnozowano u nich zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz depresję.


Kobiety, które zostały zdiagnozowane jako bezdzietne po wstępnym badaniu ich płodności, wykazały statystycznie wyższe ryzyko hospitalizacji z powodu wszystkich zaburzeń psychicznych w porównaniu z kobietami, którym udało się urodzić przynajmniej jedno dziecko. Te z kolei cechowało  ryzyko do nadużywania alkoholu, schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych.

Komentując wyniki badań, dr Baldur-Felskov powiedział: "Nasze badania wykazały, że kobiety, które pozostały bezdzietne po ocenie ich płodności, cechuje o 18% większe ryzyko wszystkich zaburzeń psychicznych niż kobiety, które miały możliwość urodzenia co najmniej jednego dziecka”.

Wyniki sugerują, że niespełnienie się kobiety w roli rodzicielki może być u niej ważnym modyfikatorem ryzyka zaburzeń psychicznych.

„Badania wzbogacają naszą dotychczasową wiedzę, którą na pewno można wykorzystać w poradnictwie kobiet badanych i leczonych z powodu niepłodności. Specjaliści, a także personel medyczny pracujący z niepłodnymi pacjentkami, powinien być szczególnie wrażliwy na zaburzenia psychiczne wśród tej grupy pacjentów” - podsumowuje Baldur-Felskov.

Komentarze do: Bezpłodność prowadzi do chorób?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz