Szukaj

Mizoprostol: lek zapobiega krwawieniu po porodzie

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badań opublikowane na łamach BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynaecology dowodzą tego, że lek znany pod nazwą Mizoprostol może być bardzo przydatny w ograniczaniu utraty krwi, do której dochodzi podczas domowych porodów. Do największej ilości domowych porodów dochodzi w krajach nisko rozwiniętych, takich jak Indie czy Pakistan.Przyjęcie zaledwie jednej tabletki tego specyfiku przez kobiety, które musiały rodzić w domu, w znaczący sposób pomogło w redukcji tzw. 'krwawienia poporodowego' (ang. postpartum heamorrahage, PPH, utrata więcej niż 500 ml krwi).

Najdobitniejsze dowody potwierdzające tę tezę przedstawione zostały podczas analiz przeprowadzonych w Pakistanie oraz w Indiach przez pracowników służby zdrowia odbierających porody i podających tabletkę.

Każdego dnia blisko 800 kobiet umiera w wyniku komplikacji powiązanych z ciążą oraz porodem. Większość tych zgonów zachodzi w krajach niezamożnych i jest rezultatem krwawienia, które następuje po porodzie.

Do tej pory ukazało się kilka publikacji dotyczących medykamentów zapobiegających występowaniu krwawienia poporodowego, jednak omawiane w tym artykule badanie było pierwszym, które skupione było całkowicie na doustnych tabletkach o nazwie Mizoprostol i ich skuteczności w zapobieganiu PPH w trakcie porodu domowego.


Profesor Vanora Hundley z Bournemouth University, uważa że ten lek może uratować życie wielu kobiet, które zmuszone są do porodu w bardzo niekorzystnych warunkach.  Zaznacza także, że inny lek, słynna oksytocyna, jest najskuteczniejszym sposobem na ograniczanie PPH.


Niestety, hormon ten musi być przechowywany w chłodnych warunkach i powinien być podawany przez odpowiednio przeszkolonego położnika. Jednakże, w ubogich krajach zazwyczaj nie jest to możliwe. Dlatego dostęp do zwykłej doustnej tabletki, takiej jak Mizoprostol, może uratować wiele żyć.

Doktor Bilal Avan z London School of Hygiene & Tropical Medicine, dodał również, że słaba infrastruktura służby zdrowia oraz niedobór wyspecjalizowanej kadry lekarskiej powinny być zrekompensowane stosowaniem innowacyjnych technologii i leków jak Mizoprostol, które mogę uratować wiele kobiet zmuszonych do domowych porodów.

Jakkolwiek lek ten ma wiele zalet, budzi również wiele podejrzeń związanych z ewentualnymi efektami ubocznymi jego stosowania. Jako najczęstsze z nich podaje się gorączkę i dreszcze, które wystąpiły u kobiet po zażyciu Mizoprostolu.

Co ciekawe, w przeprowadzonych do tej pory badaniach dane na temat skutków ubocznych leku u noworodków były dość ubogie. Nie pochylono się również nad problemem niewłaściwego zastosowania farmaceutyku.

Profesor Wendy Graham z University of Aberdeen podsumowuje: decydowanie o tym, kiedy dowody na temat danego leku są na tyle silne, aby zalecać jego powszechne stosowanie, jest dość trudne. Przede wszystkim w krajach, gdzie system zdrowotny jest słaby, a z lekiem wiąże się jakieś ryzyko. Nasze badanie pokazuje, że powinniśmy kontynuować prace w tym kierunku, aby zbudować bazę danych na temat rutynowego stosowania Mizoprostolu w różnych warunkach.

 

Komentarze do: Mizoprostol: lek zapobiega krwawieniu po porodzie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz