Szukaj

Wzrost ceny papierosów = spadek liczby palącej tytoń młodzieży

Podziel się
Komentarze0

Najnowsze wyniki badań Global Youth Tobacco Survey* potwierdzają, że podniesienie ceny wyrobów tytoniowych, bezpośrednio przyczynia się do spadku konsumpcji tytoniu wśród młodych ludzi. Wzrost ceny papierosów o 10% mógłby ograniczyć palenie o co najmniej 7,4% oraz zredukować średnią ilość wypalanych papierosów przez młodzież aż o 13,7%.


Wyższe podatki na wyroby tytoniowe ratują życie

Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że jeśli podatki wzrosną, przyczyniając się do 10% wzrostu ceny papierosów, liczba palaczy na całym świecie spadnie aż o 42 miliony osób, ratując życie 10 milionów! A 70% wzrost ceny wyrobów tytoniowych może zapobiec aż ¼ zgonów, spowodowanych paleniem na całym świecie.

Badania Global Youth Tobacco Survey przedstawiają m.in. elastyczność cenową popytu dla wyrobów tytoniowych wśród młodzieży w krajach o niskich i średnich dochodach. Najważniejsze wnioski z badań:
  • Wyższa cena paczki papierosów ma zachęcić młodych ludzi do rzucenia palenia, zapobiegając przy tym rozpoczęciu palenia wyrobów tytoniowych oraz zmniejszenie liczby wypalanych papierosów;
  • Młodzież w krajach o niskich i średnich dochodach jest bardziej czuła na wyższe ceny papierosów niż dorośli co sprawia, że polityka podatkowa jest atrakcyjnym narzędziem zapobiegania paleniu tytoniu wśród młodych ludzi
  • Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, kraje o niskich i średnich dochodach mają przeciętnie niski podatek akcyzowy osiągając 26,7% i 34,6% ceny detalicznej papierosów. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by podatek ten osiągał przynajmniej 70% ceny detalicznej.
Główna konkluzja z badań potwierdza, że podnoszenie cen papierosów poprzez podwyższenie podatków jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia używania tytoniu wśród młodzieży w krajach o niskich i średnich dochodach.


*GYTS (Global Youth Tobacco Survey) jest międzynarodowym badaniem sondażowym prowadzonym panelowo na grupie młodzieży szkolnej. Ma ono na celu monitorowanie używania tytoniu wśród młodzieży w poszczególnych krajach i ocenę działań prowadzących do ograniczania palenia tytoniu.

Komentarze do: Wzrost ceny papierosów = spadek liczby palącej tytoń młodzieży

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz