Szukaj

Wrażliwość na dotyk zależy od zmysłu słuchu?

Podziel się
Komentarze0

Wrażliwość na dotyk jest dziedziczna i najwyraźniej związana ze słuchem. Tak przynajmniej stwierdzają niemieccy naukowcy z Centrum Medycyny Molekularnej Centre Max-Delbrück w Berlinie. Aby dojść do takich wniosków, badacze przetestowali wrażliwość palców u stu par bliźniąt.Chodziło tutaj o obserwację ich odpowiedzi na wibracje o wysokiej częstotliwości przy jednoczesnym pomiarze ich zdolności do zidentyfikowania pochodzenia lekkiego szmeru.

W ten sposób badacze z Centre Max-Delbrück pokazali, że wrażliwość na dotyk oraz jej zmiany były genetycznie określone. Poza tym ludzie, którzy mieli dobry słuch, byli również bardziej wrażliwi na dotyk.

Jak podkreślają eksperci związek między słuchem i dotykiem nie jest zaskakujący. Prawdą jest bowiem, że obydwa te zmysły odwołują się do tych samych receptorów zmysłowych, czyli mechanoreceptorów albo receptorów napięciowych, które są wrażliwe na odszktałcenia mechaniczne.


Kolejnym krokiem niemieckich badaczy było przestudiowanie wrażliwości na dotyk u uczniów dotkniętych głuchotą wrodzoną. Jak się okazało jedna głucha osoba na pięć miała również problemy z percepcją dotykową. Dlatego też naukowcy stwierdzają, że niektóre geny związane z głuchotą mogą również uszkadzać zmysł dotyku.

Kolejnym etapem badań była obserwacja osób dotkniętych syndromem Ushera, czyli niewidomych i głuchych. Tutaj również okazało się, że mutacje w unikatowym genie - USH2A, równocześnie powodują chorobę oraz redukują wrażliwość na dotyk.

Zespół Ushera jest chorobą genetyczną, autosomalną recesywną. Dolegliwość ta charakteryzuje się wrodzoną głuchotą oraz postępującą utratą wzroku spowodowaną retinopatią barwnikową.

Profesor Gary R. Lewin, jeden z autorów tego projektu, dodaje - następnym etapem naszych prac będzie zidentyfikowanie innych genów, które upośledzają nasz zmysł dotyku. Istnieje o wiele więcej genów niż te, które znaleźliśmy w naszych aktualnych badaniach. Będzie to kolejny krok w kierunku lepszego zrozumienia systemu zmysłów u człowieka.

Komentarze do: Wrażliwość na dotyk zależy od zmysłu słuchu?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz