Szukaj

Tytoń zawiera silnie toksyczne związki wciąż nieuregulowane przez prawo

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii, których to badanie ukazało się w dzienniku "Food and Chemical Toxicology", analizując 10 marek papierosów zauważyli, iż stężenie niektórych szkodliwych i rakotwórczych substancji zdecydowanie różni się w wypadku poszczególnych marek. Jak do tej pory przepisy regulują tylko limit stężenia nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla.Jednakże stężenie tych substancji nie zawsze jest proporcjonalne do toksyczności wielu innych składników, które nie są objęte regulacją prawną.

Zalicza się do nich takie gazy jak te, uważane za najbardziej szkodliwe i rakotwórcze, typu izopren, toluen oraz aldehyd krotonowy, oraz szkodliwe substancje stałe w postaci hydrochinonu oraz kotyniny.

Dzięki tym badaniom wiemy dziś, iż papierosy z najmniejszą ilością związków gazowych wcale nie muszą być tymi, które są najmniej szkodliwe, zaś te z mniejszą ilością substancji smolistych mogą być bardziej toksyczne od tych, które zawierają tej substancji więcej.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, naukowcy zdecydowali się nie ujawniać danych dotyczących poszczególnych marek i podczas badania nazwali jest literami alfabetu od A do J. Badane w eksperymencie papierosy były wdychane przez specjalną "palącą maszynę", imitującą palacza.

Skład dymu mierzony był w 3 frakcjach - jedna gazowa, w której to zidentyfikowano 35 związków chemicznych, oraz dwie frakcje w postaci drobnych cząstek, gdzie wykryto 85 związków.


Badacze ustalili też poziom stężenia tlenku węgla w hiszpańskich papierosach, nazywając go "średnio wysokim", zaś w wypadku jednej z marek poziom ten przekroczył nawet dopuszczalną przez prawo normę o 10% (marka C zawierała 11,1mg/papieros, podczas gdy granicą jest 10 mg/papieros).

Poziom nikotyny wynosił natomiast od 0.28 do 0.61 mg/papieros, co oznacza, że papieros jednej marki może mieć jej 2 razy więcej od papierosa konkurencyjnej firmy. Rezultaty te nie przekraczają jednakże granic ustalonych przez prawo.

"W rzeczywistości nikotyna pomimo swojej odpowiedzialności za nałóg, wcale nie jest najszkodliwszą substancją w papierosie" - twierdzi María Isabel Beltrán, jedna z autorek badania. "Z ponad 3 tysięcy związków chemicznych obecnych w tytoniu, wiele substancji jest od niej groźniejszych, takich jak cyjanowodór, 1,3- butadien albo niektóre molekuły z rodziny aldehydów, nitrozoamin czy fenoli".

W celu zmniejszenia ilości toksycznych produktów w papierosach, naukowcy z Alicante opracowali także kilka katalizatorów. Jeden z nich, znany jako  Al-MCM-41, redukuje emisję tlenku węgla o 23% oraz emisję nikotyny o więcej niż 40%.

"Trójwymiarowa struktura tego materiału z gliny, krzemu oraz tlenków aluminium umożliwia utworzenie 'jaskini' zatrzymującej związki o długich łańcuchach" - twierdzi Beltrán. 

Katalizator nie wpływa w sposób znaczny na smak tytoniu, zaś samym wynalazkiem interesuje się kilka wiodących kompanii działających w branży.

Naukowcy jednocześnie podkreślili, że rezultaty ich badań należy porównać z tymi prowadzonymi w innych laboratoriach. Należy także pamiętać, iż wyniki mogą się różnić w zależności od partii papierosów oraz od warunków środowiskowych.

Komentarze do: Tytoń zawiera silnie toksyczne związki wciąż nieuregulowane przez prawo

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz