Szukaj

Start kampanii społecznej "Hazard. Nie igraj"

Podziel się
Komentarze0

2 października 2012 roku wystartowała pierwsza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Hazard. Nie igraj”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży oraz na problemy, które wynikają z ich uprawiania.


Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez Fundację CBOS, ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia. Autorzy raportu prognozują, że liczby te będą rosły wraz ze zwiększaniem się ogólnej dostępności automatów do gry oraz zaangażowania osób grających.

Za pośrednictwem kampanii społecznej chcemy dotrzeć do młodzieży oraz rodziców i nauczycieli z wiedzą dotyczącą ryzyka, które podejmują osoby angażujące się w granie, zarówno na automatach o niskiej wygranej, jak i w gry liczbowe, zdrapki, loterie czy  konkursy sms. Niezbędne jest pokazanie, do jakich problemów i szkód w życiu może doprowadzić uzależnienie od hazardu – mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Raport Fundacji CBOS pokazuje, że grupą najbardziej zagrożoną uzależnieniem jest młodzież. Wśród osób w  wieku od 15 do 34 lat odsetek graczy mających problem z hazardem jest najwyższy. Niepokojące są zwłaszcza statystyki w najmłodszej grupie osób, do 18 roku życia, w której odsetek zagrożonych wynosi ponad 12%.

Najbliższe środowisko, rodzice czy przyjaciele to najbardziej znaczące osoby w życiu każdego młodego człowieka, które mają istotny wpływ na postrzeganie i przestrzeganie norm uznawanych społecznie. Dlatego też ważne jest, aby poszerzać wiedzę i świadomość nie tylko w grupie młodych, ale także wśród rodziców i opiekunów.


Nieznajomość przez rodziców zagrożeń wynikających z grania problemowego niestety często uniemożliwia wszelką pomoc nastolatkowi. To rodzic winien rozpoznać różne symptomy ostrzegawcze, ponieważ jego wsparcie jest kluczem do zmiany zachowań u młodego człowieka – tłumaczy Jolanta Celebucka, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz Specjalista terapii uzależnień.

Raport CBOS zwraca uwagę na czynniki ryzyka uzależnienia do hazardu. Najważniejsze z nich to duża dostępność gier hazardowych, zwłaszcza automatów o niskich wygranych, oraz brak społecznej świadomości, że w rzeczywistości wszystkie gry na pieniądze mają właściwości uzależniające. Ryzyko uzależnienia zależy w dużym stopniu od czynników osobowościowych danej jednostki, takich jak: niedojrzałość społeczna i emocjonalna, niskie poczucie własnej wartości, osamotnienie oraz pociąg do ryzyka i poszukiwanie emocji.


Najważniejsze społeczno-kulturowe uwarunkowania sprzyjające uzależnieniom oddziałujące na dzieci to powszechna akceptacja gier na pieniądze jako sposobu spędzania wolnego czasu. Przyzwyczajone od najmłodszych lat do gier, których elementem są zabawkowe banknoty, a wygraną przelicza się na pieniądze i do uczestnictwa w rodzinnych rozgrywkach karcianych dorastają w przekonaniu, że hazard jest jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy. W przypadku młodzieży największe ryzyko uzależnienia wiąże się z wpływami rówieśników – powielaniem wzorów spędzania czasu wolnego i  pragnieniem uczestnictwa w grupie.

Według raportu Fundacji CBOS w świadomości społecznej istnieje szereg stereotypów związanych z tematem hazardu. Wiele osób uznaje uzależnienie od niego nie jako chorobę, a fanaberię i skazę moralną. – Bardzo istotne jest dla nas to, aby kampania społeczna „Hazard. Nie igraj.” wpłynęła także na sposób postrzegania problemu przez rodziców i w efekcie na umiejętność odpowiedniego postępowania w środowisku rodziny – dodaje Piotr Jabłoński.

Jednym z najważniejszych czynników chroniących przed uzależnieniem od hazardu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat ryzyka związanego z grami na pieniądze, co powinno przekładać się na zmianę nastawienia do tego typu gier. Dlatego też istotnym aspektem kampanii jest także zwiększenie wiedzy na temat czynników chroniących oraz upowszechnienie informacji na temat miejsc, gdzie osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem lub ich bliscy mogą otrzymać pomoc.

W dniu inauguracji kampanii uruchomiona została strona internetowa www.nieigraj.com.pl, na której będzie można znaleźć więcej informacji na temat uzależnień od hazardu oraz kampanii.

Komentarze do: Start kampanii społecznej "Hazard. Nie igraj"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz