Szukaj

Razem dla seniorów

Podziel się
Komentarze0

„Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+” to pierwsza w Polsce inicjatywa, która zrzesza różnorodne środowiska i organizacje wspierające seniorów.

Razem dla seniorów

- W obliczu starzenia społeczeństwa zagadnienie zapewnienia godnego poziomu życia osobom starszym jest ważnym problemem społecznym – mówi dr Tomasz Sobierajski, socjolog, ekspert Kampanii. - Co piąty Polak (ponad 7,5 mln osób) ma dziś 60 lub więcej lat. Troska o zdrowie tej grupy wiekowej ma przyczynić się do jak najdłuższej aktywności zawodowej i życiowej jej przedstawicieli, co jest zgodne nie tylko z interesem samych seniorów, ale także całego społeczeństwa.

W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów wspierających i realizujących potrzeby osób starszych w różnych obszarach ich aktywności. Powołana z inicjatywy Programu 60+ Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+ zrzesza instytucje i organizacje statutowo zaangażowane w poprawę bytu seniorów. Partnerami Kampanii są Caritas Polska, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związek Powiatów Polskich.


Nadrzędnym dążeniem organizatorów i partnerów Kampanii jest edukacja seniorów na temat ich praw i dostępu do wiedzy z zakresu lepszego życia. W dłuższej perspektywie celem będzie zainicjowanie powszechnej debaty nad sytuacją seniorów w Polsce. Misją zrzeszonych podmiotów jest inspirowanie i wspólne przewodzenie dyskusji na temat wprowadzenia niezbędnych zmian świadomościowych, które pomogą rozwiązywać problemy osób starszych.

W ramach Kampanii wspierane będą rozwiązania i praktyki uwzględniające uwarunkowania psychofizyczne osób starszych, zmierzające do podniesienia komfortu ich życia. Powołany zostanie specjalny „Bank Aktywności Seniorskich”, promujący najciekawsze projekty skierowane do seniorów, a miejsca i inicjatywy przyjazne osobom starszym sygnowane będą logotypem Kampanii.

Zdaniem ekspertów niepokojącym zjawiskiem jest nieobecność i marginalizowanie osób starszych w mediach. Stereotypowo przedstawiany senior to osoba borykająca się z wieloma problemami, szczególnie finansowymi, niesamodzielna, wymagająca pomocy. Wiadomości na temat aktywności i pozytywnego działania seniorów należą do rzadkości. Tymczasem, jak podkreśla dr Sobierajski, starsi ludzie gotowi są pomagać dzieciom, osobom chorym, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Chętnie podejmują naukę, chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym. Mogą i powinni być inspiracją dla młodzieży.

- Ambicją i wyzwaniem dla Kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz osób 60+ jest szerokie wsparcie wszelkich aktywności osób starszych i dla osób starszych – mówi Małgorzata Marchewka, ekspert Programu 60+, inicjatora Kampanii. - Będziemy dążyć do tego, aby środki masowego przekazu prezentowały liczne przedsięwzięcia, które umacniają wizerunek seniora jako osoby aktywnej, odważnej i w pełni korzystającej z życia. Jesteśmy pewni, że w ten sposób będziemy w stanie umocnić należny osobom starszym społeczny szacunek i doprowadzić do lepszej współpracy międzypokoleniowej. Z korzyścią dla wszystkich – nie tylko dla seniorów.

Komentarze do: Razem dla seniorów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz