Szukaj

Oświadczenie Anny Janczewskiej Radwan - członka GGC BCC

Podziel się
Komentarze0

BCC jako inicjator mediacji NFZ - środowisko lekarskie z zadowoleniem przyjął komunikato zawieszeniu przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej akcji protestacyjnej.


Ponieważ, jak podkreśla Prezydium NRL w swojej uchwale z 6 lipca br., niezbędne są dalsze zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane, BCC podtrzymuje swoją wcześniejszą propozycję włączenia profesjonalnego mediatora do rozwiązania istniejącego nadal sporu w przedmiotowym zakresie.


W dalszym ciągu oczekujemy odpowiedzi na naszą propozycję ze strony NFZ. W przypadku wyrażenia zgody przez NFZ, BCC przedstawi stronom propozycję koncepcji mediacji, zawierającą również do wyboru przez zainteresowane strony, kandydatury potencjalnych, profesjonalnych mediatorów.

BCC zaznacza jednocześnie, iż występując z tą propozycją kieruje się zasadą neutralności, wzajemnego zaufania, poszanowania dialogu społecznego oraz przede wszystkim dobrem pacjenta.

Komentarze do: Oświadczenie Anny Janczewskiej Radwan - członka GGC BCC

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz