Szukaj

Opinia BCC nt. uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Podziel się
Komentarze0

Wczoraj, 14 czerwca, została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności leczniczej bez zachowania ustawowego trybu konsultacji społecznych. Rozumiejąc z jednej strony przedstawione przez Pana Ministra Cezarego Rzemka argumenty, dotyczące potrzeby utrzymania działania hospicjów po 1 lipca, nie rozumiemy i nie akceptujemy z drugiej strony trybu pracy Ministerstwa Zdrowia, które doprowadza do takich sytuacji.


Nie jest to już niestety pierwszy przykład, kiedy udział partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa jest fikcją. Przekłada się on na niską jakość legislacji, powodującą wielokrotnie poważne perturbacje na rynku ochrony zdrowia i konkretne utrudnienia i zagrożenia dla pacjentów.

BCC przekazało dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia, zachowując ustawowy termin, swoje uwagi do projektu tej ustawy. Zrobią to z pewnością, lub już zrobili, pozostali partnerzy społeczni. Pozostaje nam wierzyć ,że praca wielu organizacji i ekspertów za zakresu ochrony zdrowia nie pójdzie na marne i Ministerstwo Zdrowia w tak samo pilnym trybie jak doprowadziło do uchwalenia tej nowelizacji, równie pilnie przeanalizuje zgłoszone przez stronę społeczną
wnioski i uwagi do tej ustawy.

BCC wystąpił w ubiegłym tygodniu z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia, w ramach Komisji Trójstronnej o przedstawienie zbiorczej informacji o wynikach konsultacji społecznych i resortowych, dotyczących tego projektu ustawy. Informacja ta ma być podstawą do dyskusji z Ministerstwem Zdrowia na temat zasadności zgłoszonych postulatów społecznych.


Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić uwagę rządowi i opinii publicznej na powstały, między innymi przy udziale BCC, raport dotyczący koniecznych zmian procesu konsultacji publicznych w zakresie rządowych projektów aktów normatywnych.

**********
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC został powołany 2 kwietnia 2012 r. Jego celem jest wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To rząd gospodarczych fachowców będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Wielu z nich piastowało w przeszłości również funkcje publiczne.

Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale ich konstruktywne recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą. Naszym priorytetem jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier stających przed przedsiębiorcami.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.

Więcej: http://www.bcc.org.pl

Komentarze do: Opinia BCC nt. uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz