Szukaj

Obturacyjna choroba płuc wiąże się ze słabą pamięcią!

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy CIRO+, Centre of Expertise for Chronic Organ Failure w Holandii donoszą, iż obturacyjna choroba płuc wiąże się ze spadkiem funkcji poznawczych. Objawy obejmują pogorszenie pamięci oraz procesu przetwarzania informacji.Nowe badanie zostało zaprezentowane w czwartek na corocznym kongresie naukowym European Respiratory Society, odbywającym się w Hiszpanii.

Dr Fiona Cleutjens sugeruje teraz, że pogarszanie funkcji poznawczych może być ważnym czynnikiem obturacyjnej choroby płuc.

Wcześniejsze badania w tej dziedzinie wykazały, że ludzie z OLD (ang. Obstructive Lung Disease), włączając w to COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), często doświadczają globalnego upośledzenia poznawczego.


Nowe badanie, posługujące się danymi z UK Biobank Resource, koncentruje się na tym, na które konkretnie funkcje poznawcze wpływa OLD.

Przeanalizowano dane na temat 5 765 osób z OLD i 37 275 osób zdrowych. Uczestnicy zostali też zbadani w testach na funkcje poznawcze.

Okazało się, że w teście na łączenie par, na pamięć i na czas reakcji ludzie z OLD zawsze osiągali gorsze wyniki niż grupa kontrolna.

Dr Cleutjens mówi: - Wiemy, że OLD często współistnieje z innymi chorobami. Nasze badanie udowadnia, że obturacyjna choroba płuc jest związana z zaburzeniami pamięci i przetwarzania informacji. Może być to bardzo upośledzające, a zwłaszcza dla kogoś, kto już musi radzić sobie z objawami OLD.

Badanie Holendrów sugeruje, że lekarze powinni być świadomi takiego współistnienia OLD i zaburzeń funkcji poznawczych, aby lepiej pomóc swoim pacjentom.

Komentarze do: Obturacyjna choroba płuc wiąże się ze słabą pamięcią!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz