Szukaj

Nowy przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba wykryty we Francji

Podziel się
Komentarze0

Jest to pierwszy przypadek tej choroby od trzech lat, a także 26, który w sumie odnotowano we Francji od 1996 roku. Chodzi o nowy przypadek wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD, ang. Creutzfeldt-Jakob disease), która jest ludzką odmianą choroby szalonych krów, stwierdza raport narodowej sieci nadzorującej tę chorobę.Choroba vCJD, czyli ludzka odmiana gąbczastej encefalopatii bydła (BSE, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy), jest związana ze zjedzeniem skażonych produktów wołowych, takich jak móżdżek.

Jest to rzadka choroba mózgu, którą wywołuje bardzo szczególny czynnik zakaźny, czyli prion.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba ewoluuje w kierunku demencji, w ciągu 6 – 18 miesięcy, a następnie kończy się śmiercią.

Na 26 przypadków choroby Creutzfeldta-Jakoba zidentyfikowanych we Francji od 1996 roku (14 kobiet, 12 mężczyzn), wszystkie ofiary zmarły, poza ostatnią.


Na 25 zgonów do pierwszego doszło w 1996 roku, a następnie kolejno w 2000 roku oraz w 2001 roku. Natomiast w 2002 roku zmarły już 3 osoby, a w 2004 – 2. Rok 2005 w tej statystyce był najgorszy, ponieważ choroba Creutzfeldta-Jakoba zabiła aż 6 osób. W 2007 roku z kolei zmarły 3, a w 2009 – 2 osoby.

Średnia wieku ofiar choroby Creutzfeldta-Jakoba w momencie zgonu bądź diagnozy wynosiła 37 lat (między 19 a 58 rokiem życia).

Pośród tych osób, 8 mieszkało w Ile-de-France, a 18 na prowincji.

Jedna z ofiar bardzo regularnie przebywała w Zjednoczonym Królestwie przez dziesięć lat, poczynając od 1987 roku. Wielka Brytania, gdzie pojawiła się epidemia choroby szalonych krów, naliczyła według ostatnich statystyk przeprowadzonych do 11 czerca 2012 roku, w sumie aż 176 przypadków choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wszyscy zarażeni zmarli.

Komentarze do: Nowy przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba wykryty we Francji

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz