Szukaj

"Neuroradiochirurgia w leczeniu guzów mózgu – dziś i jutro"

Podziel się
Komentarze0

Międzynarodowy Tydzień Świadomości Nowotworów Mózgu, skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych z guzami mózgu w Polsce oraz na edukację społeczną w zakresie diagnostyki obrazowej i współcześnie dostępnych metod leczenia. Dane epidemiologiczne pokazują, że corocznie blisko 3000 osób w Polsce dowie się, że rozwija się u nich nowotwór złośliwy mózgu…


Rocznie u około 7 osób na 100 tysięcy zdiagnozowane zostaną pierwotne i złośliwe nowotwory mózgu, a ponad 9 osób na 100 tysięcy zachoruje na niezłośliwe guzy.

W Polsce 5 lat od diagnozy pierwotnego nowotworu mózgu przeżyje 12 % mężczyzn i 19% kobiet. Należy podkreślić, że pierwotne nowotwory mózgu są bardzo istotnym problemem onkologii dziecięcej w Polsce – to drugi co do częstości występowania (po białaczce), nowotwór złośliwy wieku dziecięcego. Guzy stanowią około 20% zachorowań u dzieci i są przyczyną ¼ zgonów nowotworowych. Według statystyk Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem – Polska jest obciążona wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór mózgu, zajmując 4. miejsce pod względem częstości występowania tego schorzenia. Szacunki epidemiologiczne są pesymistyczne – liczba chorych w Polsce najprawdopodobniej będzie rosła. Wiąże się to z coraz większą grupą ludności po 65. roku życia oraz zwiększeniem ekspozycji na czynniki rakotwórcze.

Mając na uwadze powyższe dane szczególnego znaczenia nabierają nowe, bezpieczne i jak najmniej inwazyjne metody leczenia oraz wczesna diagnostyka zmian. W przypadku każdej choroby nowotworowej wczesna diagnoza zwiększa szansę na skuteczne leczenie. Dlatego w sytuacji zaobserwowania u siebie niepokojących objawów, opisanych w materiale, należy niezwłocznie szukać pomocy lekarza i poddać się badaniom diagnostycznym w ośrodku wyposażonym w nowoczesny sprzęt, który umożliwia rozpoznawanie wczesnych zmian.

Diagnoza „guz mózgu” zawsze wiąże się z ogromnym stresem zarówno dla osoby chorej, jak i najbliższej rodziny. Kolejnym etapem jest poszukiwanie informacji  na temat dostępnych metod leczenia.

Na świecie, każdego roku, ponad 50 tysięcy pacjentów leczonych jest nieinwazyjną metodą Gamma Knife®. W Polsce tylko w jednym ośrodku – Centrum Radiochirurgii Allenort w Warszawie – istnieje możliwość leczenia tą techniką neurochirurgiczną. Pierwsze zabiegi z wykorzystaniem Gamma Knife®, jeszcze na zasadach komercyjnych, wykonywane były w marcu 2011 roku. Od 5 sierpnia 2011 roku leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W sumie, do początku października 2011 roku, wykonano 94 procedury leczenia, z których skorzystali pacjenci z 15 województw. Najmłodsza pacjentka miała 16 lat, a najstarszy pacjent 83 lata. Średnia wieku pacjenta wynosiła 58 lat. W grupie chorych poddanych zabiegom przeważały kobiety stanowiąc 82% wszystkich osób, u których przeprowadzono procedurę Gamma Knife®. Do tej pory najczęściej rozpoznawalnymi i leczonymi zmianami były guzy oponiaki (54 przypadki) oraz guzy nerwiaki (11 przypadków).


Przeprowadzono też 7 zabiegów napromieniania mnogich guzów mózgu. Obecnie na leczenie oczekuje ponad 200 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do procedury Gamma Knife®. Centrum Radiochirurgii Allenort w Warszawie jest w stanie przeprowadzić  około 1 000 zabiegów rocznie.

Podczas konferencji pacjenci, u których przeprowadzono leczenie metodą Gamma Knife®  podzielili się swoimi opiniami na temat wykonanych zabiegów. Jednocześnie zespół lekarzy Kliniki Neuroradiochirurgii Allenort przedstawił dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na guzy mózgu w Polsce, nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia we wczesnym wykrywaniu zmian patologicznych mózgu. Poruszony został również temat roli wsparcia psychicznego w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Ponadto podsumowane zostało 7-miesięczne funkcjonowanie wysokospecjalistycznego Centrum Radiochirurgii Allenort w odniesieniu do potrzeb i dostępności leczenia dla pacjentów. Omówione zostały również kierunki rozwoju neuroradiochirurgii w Polsce i na świecie.


Inicjatorami obchodów tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Nowotworów Mózgu w Polsce są Fundacja Urszuli Jaworskiej oraz Kliniki Neuroradiochirurgii Allenort, które 27 października 2011r. w Centrum Radiochirurgii Allenort (ul. Kondratowicza 8, budynek H) zorganizowały konferencję prasową pt.:

„Neuroradiochirurgia w leczeniu guzów mózgu – dziś i jutro”. Partnerem kluczowym konferencji był Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. W dyskusji udział wzięli organizatorzy: Urszula Jaworska – założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej, dr n. med. Grzegorz J. Goryszewski – Prezes Zarządu Grupy Allenort oraz Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, a także: prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – Dyrektor Centrum Radiochirurgii Allenort, dr Maciej Bujko – specjalista neurochirurg, Centrum Radiochirurgii Allenort, dr n. med. Sebastian M. Dzierzęcki - specjalista neurochirurg, Centrum Radiochirurgii Allenort, dr Maciej Jakuciński – specjalista z zakresu diagnostyki obrazowej, Centrum Radiochirurgii Allenort, mgr Mariola Kosowicz – psychoonkolog, psychoterapeuta, Kierownik Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na konferencji obecni byli pacjenci z guzami mózgu, którzy podzielili się swoimi odczuciami i doświadczeniami po przeprowadzonym zabiegu usunięcia guza z użyciem Gamma Knife®.

Ponadto w konferencji uczestniczyli bliscy pacjentów, którzy opowiedzieli, jak wyglądało towarzyszenie bliskim podczas leczenia oraz opieka nad chorym po zabiegu. Obecni byli również pacjenci, którzy oczekują na wykonanie zabiegu.W konferencji wzięli też udział Ambasadorzy chorych z guzami mózgu, a wśród nich m.in.: Tomasz Ciachorowski, Ewa Gorzelak-Dziduch, Marzanna Graff, Stanisław Jaskułka, Aleksander Mikołajczak, Anna Nehrebecka, Karolina Nowakowska, Anna Oberc, Julia Pietrucha oraz Aleksandra Woźniak. Po zakończeniu konferencji nastąpiło uroczyste wypuszczenie przez prelegentów i Ambasadorów chorych z guzami mózgu 150 balonów na znak solidarności z osobami, które zmagają się z guzami mózgu, jak również z tymi które odeszły po latach walki z chorobą.

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Nowotworów Mózgu planowane jest również spotkanie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej z pacjentami z guzami mózgu. W spotkaniu oprócz pacjentów wezmą również udział organizatorzy konferencji prasowej.

Komentarze do: "Neuroradiochirurgia w leczeniu guzów mózgu – dziś i jutro"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz