Szukaj

Moja astma - wspólne wyzwanie dla pacjenta i lekarza

Podziel się
Komentarze0

Liczba chorych na astmę w naszym kraju sięga już 4 milionów, więc statystycznie oznacza to, że prawie każdy lekarz ma pod opieką choć jednego pacjenta z tą przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych.


Mimo, że świadomość społeczna choroby jest wysoka, nadal istnieje potrzeba optymalizacji procesu terapeutycznego prowadząca do osiągnięcia celu leczenia jakim jest kontrola astmy u jak największej liczby pacjentów.

Odsetek pacjentów z dobrze kontrolowaną chorobą jest ciągle poniżej oczekiwań. Stan ten można poprawić poprzez działania edukacyjne, mające na celu wzrost samoświadomości i zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny, a także poprzez poprawę komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Największą grupę chorych na astmę stanowią obecnie dzieci i młodzież. Jest to pokolenie, do którego lekarz może szybko i skutecznie dotrzeć niewielkim nakładem sił, środków i czasu – za pomocą Internetu, obecnie najpowszechniejszej drogi komunikowania się młodych ludzi ze światem zewnętrznym. Także wśród starszych nie brakuje osób zafascynowanych nowymi technologiami, a te narzędzia dają lekarzowi wyjątkową szansę zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny.

MojaAstma to program wsparcia dla chorych na astmę, prosta w obsłudze, darmowa aplikacja, z której można korzystać mając jakiekolwiek urządzenie z dostępem do Internetu. Wystarczy zalogować się na stronie www.mojaastma.pl, a od początku 2013 roku będzie można też pobrać aplikację MojaAstma z App Store lub Google Play.

Program MojaAstma został opracowany przez firmę GlaxoSmithKline z pomocą grupy wybitnych polskich oraz brytyjskich ekspertów – lekarzy, naukowców, osób zajmujących się edukacją zdrowotną. W Polsce wdrażany jest pod okiem znamienitych ekspertów z dziedziny chorób płuc: prof. Bolesława Samolińskiego - Prezydenta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,  prof. Piotra Kuny - Prezydenta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2006-2009 oraz dr Piotra Dąbrowieckiego - Przewodniczącego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Alergię, Astmę i POChP. Program jest przeznaczony dla wszystkich chorych na astmę, którzy ukończyli 12 lat.  


Pod adresem www.mojaastma.pl pacjent znajdzie informacje pomagające lepiej rozumieć chorobę i przyczyny nasilania jej objawów, wskazówki ułatwiające samokontrolę astmy, a nawet lokalne (dla wielu różnych miast w Polsce) informacje o pogodzie, pyleniu roślin i zanieczyszczeniu powietrza, czyli czynnikach mogących zaostrzać przebieg choroby.

Bogata biblioteka internetowa pod hasłem „MojaAstma” zawiera wiele przydatnych funkcji.  Dzięki odpowiedzi na kilka sprofilowanych pytań dotyczących przestrzegania zaleceń terapeutycznych, pacjent może bezpośrednio na swój adres e-mail lub na telefon komórkowy otrzymać informacje dobrane indywidualnie do jego potrzeb.


Test Kontroli Astmy

Jedną z istotniejszych funkcji on-line programu jest Test Kontroli Astmy (ACT), oceniający m.in. nasilenie objawów i pozwalający na bieżąco monitorować poziom kontroli astmy.

Pacjent logując się na stronie www programu lub korzystając z aplikacji mobilnej odpowiada w teście na pięć pytań odzwierciedlających najczęstsze problemy – duszności, dolegliwości nocne, spadek wydolności fizycznej i konieczność sięgania po leki działające doraźnie. Samopoczucie pacjent ocenia w skali od 1 do 5, a suma punktów daje obraz ogólnej kondycji.

Ostatnie wytyczne GINA (Global Initiative For Asthma) uznają Test Kontroli Astmy za jedno z podstawowych narzędzi służących do oceny poziomu kontroli astmy. Takiej samooceny pacjent powinien dokonać przynajmniej raz w miesiącu, a wydrukowane raporty przekazać lekarzowi podczas wizyty w gabinecie. Niski wynik testu ACT, powinien być wskazówką dla pacjenta, że należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Program MojaAstma umożliwia lekarzowi także bieżące monitorowanie stanu pacjenta. Raporty z wynikami testu z trzech ostatnich miesięcy oraz wykres samopoczucia z ostatnich czterech tygodni można w dowolnym momencie w wersji elektronicznej przesłać pod wskazany adres e-mailowy. Kontrolując w ten sposób stan pacjenta lekarz może szybko interweniować w sytuacji zagrożenia. Jednocześnie chory – dzięki wiedzy uzyskanej w programie MojaAstma – bardziej o siebie dba i lepiej interpretuje niektóre objawy.

Bilans zysków

Program Moja Astma to dla lekarza:

Informacje przydatne w czasie wywiadu z pacjentem, zebrane w jednym raporcie
Poprawa jakości współpracy z pacjentem
Edukacja i zaangażowanie pacjenta w tematy związane z codziennym życiem z astmą

Program MojaAstma to dla pacjenta:

-  wiedza,
-  wskazówki ułatwiające samoopiekę i codzienne życie z astmą,
-  samokontrola i aktywne uczestnictwo w procesie leczenia,
- możliwość regularnego informowania lekarza o samopoczuciu, z każdego miejsca i o każdej porze, czyli: większa odpowiedzialność za własne zdrowie.


Edukacja i zaangażowanie pacjenta w terapię ułatwia lekarzowi i pacjentowi osiągnięcie celu leczenia jakim jest uzyskanie pełnej kontroli astmy.
Zachęcenie chorego do korzystania z programu MojaAstma i jego stosowanie w codziennej praktyce może prowadzić do poprawy wyników leczenia.


Komentarze do: Moja astma - wspólne wyzwanie dla pacjenta i lekarza

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz