Szukaj

Małżeństwa dzieci: 39 tysięcy każdego dnia

Podziel się
Komentarze0

Między 2011 a 2020 rokiem więcej niż 140 milionów dziewczynek stanie się małoletnimi pannami młodymi – to prognozy United Nations Population Fund (UNFPA). Jeśli ta tendencja się utrzyma, 14,2 miliona dziewczynek rocznie, czyli 39 tysięcy dziennie, wyjdzie za mąż za wcześnie. Co więcej, 50 milionów z nich zostanie żoną przed 15 urodzinami. Pomimo znajomości fizycznych uszczerbków i nieustępującej dyskryminacji dziewczynek, w kwestii dziecięcych małżeństw niewiele się zmieniło, wbrew wdrożonym działaniom.Niestety, problem ten będzie coraz większy, zważywszy na wzrost młodej populacji w krajach rozwijających się.

- Małżeństwa dzieci to bulwersujące naruszenie praw człowieka oraz akt okradania dziewczynek z ich zdrowia, możliwości wyedukowania czy też przyszłych perspektyw – twierdzi Babatunde Osotimehin, doktor medycyny oraz dyrektor wykonawczy UNFPA. - Dziewczynki, które wyjdą za mąż w wieku dziecięcym, nie wykorzystają w pełni potencjału w nich drzemiącego. Ponieważ wiele wspólnot, a przede wszystkim rodziców pragnie dla swoich córek wszystkiego co najlepsze, musimy więc zjednoczyć się w walce przeciwko dziecięcym małżeństwom.

Nieletnie panny młode to bezbronne ofiary przemocy małżeńskiej i seksualnych nadużyć.

Dr Flavia Bustreo z WHO mówi: - Komplikacje ciążowe i porodowe to wiodąca przyczyna zgonu dziewcząt w wieku 15 - 19 lat. Kobiety, które później wychodzą za mąż i same decydują o zajściu w ciążę, mają większe szanse na zachowanie zdrowia, na zdobycie wykształcenia i na lepsze życie.

7 marca bieżącego roku odbyła się specjalna sesja UN Commission on the Status of Women poświęcona tej kwestii, sponsorowana przez rządy Bangladeszu, Kanady i Malawi oraz wspomagana przez organizację Every Woman Every Child. Podczas tego posiedzenia podjęto próbę określenia głównych zagrożeń związanych z małżeństwami dzieci oraz sposobów zapobiegania temu procederowi.


Mianem dziecięcych małżeństw definicyjnie określa się związki zawarte przed osiągnięciem 18 roku życia. Mimo iż problem dotyczy zarówno dziewczynek, jak i chłopców, to jednak znacznie częściej jego ofiarami padają dziewczęta, wydawane za dorosłych mężczyzn, a nawet starców stojących nad grobem.

10 krajów o najwyższym na świecie odsetku zawieranych małżeństw wśród dzieci to kolejno: Niger, Czad i Republika Środkowej Afryki, Bangladesz, Gwinea, Mozambik, Mali, Burkina Faso i Sudan Południowy, Malawi.


Biorąc pod uwagę liczby całkowite, a nie wskaźniki, najwięcej dziecięcych małżeństw zawieranych jest na świecie w Indiach, głównie przez ogromny rozmiar populacji w tym kraju.

Nie ulega wątpliwości, że małżeństwa dzieci to przykład naruszenia praw człowieka.

- Żadna dziewczynka nie powinna być okradana ze swojego dzieciństwa, możliwości kształcenia się, zdrowia i aspiracji. Kiedy dziewczynki stają się młodocianymi małżonkami, te podstawowe prawa zostają im odbierane - komentuje dr Michelle Bachelet, dyrektor wykonawczy UN Woman.

Anthony Lake, dyrektor wykonawczy UNICEF, dodaje: - Małżeństwa dzieci są nie tylko złe, ale i niebezpieczne. Narażają młode dziewczynki na wielkie ryzyko utraty zdrowia, głównie przez wczesne ciąże i związane z nimi komplikacje porodowe. Takie komplikacje są, według badań, najczęstszą przyczyną zgonu wśród dziewczynek wieku 15 – 19 lat w krajach rozwijających się. Młodociane żony są także często ofiarami przemocy domowej.

Zjawisko małżeństw wśród dzieci jest silnie związane z kulturą oraz tradycjami określonych społeczeństw i jest praktykowane od pokoleń. Czasami można zauważyć także pewną korelację z problemem ubóstwa oraz głodu. Rodziny wydają swoje córki za mąż po to, by zapewnić im lepszą przyszłość, co jednak rzadko w rzeczywistości kończy się zgodnie z ich oczekiwaniami.

Catherine Gotani Hara, minister zdrowia Malawi zapowiedziała wdrażanie w swoim kraju wielopunktowego planu walki z problemem młodocianych małżeństw i zachęca do podążania tą samą drogą innych.

Komisja Commission on the Status of Women także zaproponowała metody zapobiegania opisywanemu procederowi. Strategie te to między innymi:

- wprowadzanie równego dostępu do edukacji podstawowej, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek,

- uświadamianie społeczeństwa, a w szczególności rodziców odnośnie powagi problemu,

- walka z głodem i ubóstwem, które często są przyczynami wydawania córek za mąż w młodym wieku.


Komentarze do: Małżeństwa dzieci: 39 tysięcy każdego dnia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz