Szukaj

Test węchowy na Alzheimera?

Podziel się
Komentarze0

Jak wynika z najnowszych badań, istnieje wiele dowodów na związek pomiędzy hiposmią i demencją u osób chorych na Alzheimera (AD), ale wartość predykcyjna węchowych zaburzeń w rozwoju tej choroby jest niepewna."Zakładamy, na podstawie systematycznych badań, że brak sprawdzonych dowodów na utratę węchu może być wykorzystywany przy przewidywaniu zachorowań na AD”, powiedział dla Medscape Medical News, Cyrus A. Raji, MD, PhD, z University of Pittsburgh Medical Center Mercy Hospital w Pensylwanii, który pracował nad badaniem.

"To wielka nowość w medycznym świecie. Był to istotny temat w ostatnich latach, a niektóre popularne strony zaczęły nawet promować testy zapachowe na Alzheimera", dodaje Dr Raji.

Badanie zostało opublikowane w sieci drugiego maja na stronie The Laryngoscope.

Strategia porównań podłużnych

Naukowcy przeszukiwali PubMed, Ovia, Medline, EMBASE, ISI Web of Science, PsychINFO, The Cochrane Database of Systematic Reviews i Cochrane Register of Controlled Trials, w celu skonstruowania odpowiednich badań opisujących wartości predykcyjne testu zapachowego dla rozwoju AD.

Nie udało im się zidentyfikować żadnych badań klinicznych, dzięki którym testy zapachowe pomogłyby przewidzieć rozwój demencji. Dzięki dwóm podłużnym badaniom kohortowym, odkryli jedynie umiarkowaną wartość predykcyjną hiposomii.

Na potrzeby jednego badania podłużnego, przez 3 lata obserwowano 126 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (MCI). W tym czasie u 33 (26%) z nich, choroba przekształciła się w AD, natomiast u 93 (74%) nie.Po uwzględnieniu potencjalnych czynników predykcyjnych konwersji w AD, wyniki wyjściowe na University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT), były istotnie niższe wśród konwerterów AD niż u nie-konwerterów (25,8 vs 33,2).

W innym badaniu podłużnym, 21 uczestników bez AD na początku badania (8 kontrolowanych i 13 pacjentów z MCI), ukończyło Krótki Test Identyfikacji Zapachów w 12 miesięcy po rejestracji. 6 pacjentów z 13 z MCI (46%) spełniało kryteria formalne dla AD w tym czasie.

Autorzy badań nie wykazali wskaźnika konwersji wśród uczestników z prawidłowym rozpoznaniem AD. Pośród pacjentów z podstawowym MCI, konwertery AD miały gorsze wyniki identyfikacji zapachowej, niż nie-konwertery (2,33 vs 3,44), chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. U 6 z 7 uczestników, u których nie nastąpiła konwersja MCI, stwierdzono istotnie niższy wynik testu, niż u grupy kontrolnej (p <0,001).

Badania mogą wprowadzać w błąd

Dr Raji i jego współpracownicy, również przeprowadzili 30 przekrojowych badań porównujących uczestników z lub bez MCI do pacjentów z wcześniej wykrytym AD. Badania te wykazały pozytywny związek pomiędzy gorszymi wynikami testów identyfikacyjnych a Alzheimerem.

Te przekrojowe dowody "potwierdzają związek między hiposmią i AD, ale nie określają przydatności identyfikacji zapachów jako klinicznych badań przesiewowych lub instrumentu prognostycznego”, mówią badacze. Zwracają uwagę, że ryzyko wystąpienia zarówno AD, jak i hiposmii, zwiększa się wraz z wiekiem.

"Zbiór rozległych badań przekrojowych" - dodają - " może wprowadzić nas w błąd", ponieważ przy jednej trzeciej z tych badań nie brano pod uwagę wieku pacjentów.

Prosta, dokładna i niedroga metoda przewidywania wystąpienia AD "pozostaje istotnym, ale nadal nieuchwytnym celem dla klinicystów," podsumowują autorzy.

Susan Bookheimer, doktor, profesor Cognitive Neurosciences, Wydziału Psychiatrii i Nauk Bio-behawioralnych z Uniwersytetu w Kalifornii w Los Angeles, która przeanalizowała badania dla Medscape Medical News, podkreśliła, że utrata węchu jest "niespecyficznym znakiem rozpoznawczym upośledzenia. Może być początkiem Parkinsona, Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego, urazowego uszkodzenia mózgu, itp. "

Wnioski z bieżącej analizy, jak powiedziała dr Bookheimer są właściwe, ale potrzeba więcej badań. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie dostępne dane, które opowiadają się za anosmią jako zapowiedzią Alzheimera, są wybrakowane.
 

Komentarze do: Test węchowy na Alzheimera?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz