Szukaj

Laser femtosekundowy – innowacyjne rozwiązanie w leczeniu zaćmy

Podziel się
Komentarze0

Zaćma tworzy się, gdy naturalna soczewka krystaliczna oka mętnieje na skutek powstawania złogów białkowych. To utrudnia docieranie światła do siatkówki znajdującej się w tylnej części oka. [1] Siatkówka odpowiada za wykrywanie światła i przekazywanie impulsów elektrycznych do mózgu.

Laser femtosekundowy – innowacyjne rozwiązanie w leczeniu zaćmy
Większość przypadków zaćmy związana jest z podeszłym wiekiem, jednak zaćma może wytworzyć się również wskutek urazu oka, ekspozycji na szkodliwe promieniowanie, na skutek innych chorób lub, w przypadku niemowląt, z przyczyn genetycznych. [2]

Obecnie standardową metodą leczenia zaćmy jest fakoemulsyfikacja, polegająca na jej operacyjnym usunięciu. Podczas zabiegu lekarz wykonuje niewielkie nacięcia rogówki, tak aby dostać się do wnętrza gałki ocznej. Następnie ręcznie otwiera torebkę soczewki (procedura ta nazywana jest kapsulotomią) i wprowadza do niej końcówkę urządzenia do fakoemulsyfikacji. Ultradźwięki rozdrabniają soczewkę, a jej fragmenty zostają następnie odessane przez to samo urządzenie. Ostatnim krokiem zabiegu jest zastąpienie naturalnej soczewki krystalicznej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową.

Istnieje nowocześniejsza, bardziej precyzyjna i bezpieczna metoda usuwania zaćmy  przy użyciu lasera femtosekundowego. Działa on na zasadzie emitowania intensywnych impulsów światła, trwających mniej niż jedna kwadrylionowa sekundy. Urządzenie laserowe wykonuje nacięcia i fragmentację poprzez precyzyjnie wycelowane impulsy światła, które penetrują tkanki oczne, takie jak rogówka, soczewka i otaczająca ją torebka z mikronową precyzją. W ten sposób powstała nowa kategoria refrakcyjnych zabiegów laserowych.

W przypadku tradycyjnych operacji usuwania zaćmy, dostęp do wnętrza oka uzyskiwany jest przy użyciu skalpela i ręcznie wykonywanych nacięć rogówki. Następnie, za pomocą ręcznych przyrządów, wykonywana jest kapsulotomia i wstępna fragmentacja soczewki. Te trudne kroki można również wykonać przy użyciu urządzenia laserowego, zapewniającego komputerową precyzję i niezrównaną dokładność. Technologia laserowa, umożliwiająca wykonywanie zabiegów bez użycia skalpela, to zaawansowana technologicznie alternatywa dla wykonywanych ręcznie zabiegów usuwania zaćmy. [3]


Większa dokładność, precyzja i przewidywalność podczas trudnych etapów zabiegu usuwania zaćmy

Urządzenie laserowe posiada wbudowany przyrząd do wykonywania badania OCT (Optycznej Koherentnej Tomografii) oraz wideomikroskop umożliwiający śledzenie postępu zabiegu na ekranie monitora. System dostarcza lekarzowi przekrojowe, trójwymiarowe obrazy. Dzięki temu może on precyzyjnie zaplanować wielkość, kształt i umiejscowienie każdego cięcia oraz fragmentację soczewki.

Impulsy generowane przez laser femtosekundowy umożliwiają lekarzowi uzyskanie mikronowej precyzji i niezrównanej dokładności podczas wykonywania najtrudniejszych elementów zabiegu, takich jak penetracja rogówki, soczewki i otaczającej ją torebki.


Urządzenie laserowe wprowadza nowy poziom możliwości dostosowania parametrów zabiegu usunięcia zaćmy do pacjenta, a intuicyjne oprogramowanie umożliwia lekarzowi szybkie potwierdzenie wszystkich parametrów chirurgicznych i dokonanie wymaganych korekt przed użyciem lasera.

Dowiedziono, że rozmiar kapsulotomii przedniej ma wpływ na skuteczność pozycjonowania soczewki po operacji, co jest kluczowym czynnikiem podczas obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych IOL. Kapsulotomia przednia wykonywana przy użyciu urządzenia laserowego umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych i powtarzalnych średnic kapsulotomii, co nie jest możliwe do uzyskania w przypadku metod ręcznych.

Krótszy czas zabiegu wykonywanego urządzeniem laserowym

Po użyciu lasera lekarz przechodzi do usunięcia fragmentów soczewki z zastosowaniem tradycyjnej metody. Nacięcia i fragmentacja wykonywane przy użyciu lasera zwykle skracają czas zabiegu wewnątrz oka i umożliwiają utworzenie precyzyjnego otworu, w którym można optymalnie umiejscowić nową soczewkę wewnątrzgałkową.

Użycie lasera może skrócić czas zabiegu nawet o 51% procent, w porównaniu do czasu zabiegu wykonywanego metodą tradycyjną. [3]  W Polsce lasery femtosekundowe wykorzystywane są w leczeniu zaćmy w trzech ośrodkach: w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie przy ulicy Sierakowskiego 13 w Warszawie, (www.spkso.waw.pl), w Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Klinika Prof. Jerzego Szaflika przy ulicy Grzybowskiej 6/10 w Warszawie, (www.okolaser.com.pl) oraz w Centrum Mikrochirurgii Oka Voigt Medica przy ulicy Fieldorfa Nila 10/3U w Krakowie (www.voigtmedica.pl).

Więcej informacji o laserze femtosekundowym na stronie: www.odzyskajwzrok.pl i www.alconchirurgia.pl.


Bibliografia:

1. http://lensxlasers.com/ (Data dostępu: 19 lipca 2012)
2. National Eye Institute (NEI), Facts about Cataract, http://www.nei.nih.gov/health/cataract/cataract_facts.asp (Updated September 2009) (Accessed January 5, 2012)
3. Nagy, ZZ. 1-year clinical experience with a new femtosecond laser for refractive cataract surgery. Opracowanie przedstawione podczas dorocznego spotkania organizowanego przez Amerykańską Akademię Oftalmologiczną (American Academy of Ophthalmology), 24-27 października 2009 roku, San Francisco, Kalifornia. – LenSxLasers.com, http://www.lensxlasers.com/the-lensx-laser-difference.asp (Data aktualizacji: brak danych) [Data dostępu: 30 stycznia 2012]

Komentarze do: Laser femtosekundowy – innowacyjne rozwiązanie w leczeniu zaćmy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz