Szukaj

Globalna zmiana nastawienia wobec przemocy domowej

Podziel się
Komentarze0

Według badań University of Michigan, podejście do przemocy domowej uległo dramatycznej zmianie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Naukowcy przeanalizowali dane z 26 biednych i średnio zamożnych krajów. Największą zmianę odnotowano w Nigerii, w której w 2003 roku 48% mężczyzn i 33% kobiet potępiało przemoc domową. W 2008 roku taką postawę przyjęło już 65% mężczyzn i 52% kobiet.Prowadząca badania Rachael Pierotti przeanalizowała dane setek tysięcy osób, zgromadzone w ankietach Demographic and Health Surveys. Połowa krajów ankietowanych to kraje Afryki subsaharyjskiej.

Co zaskakujące, w wielu krajach to mężczyźni okazali się bardziej skłonni do wyrzekania się przemocy, niż kobiety. Taka sytuacja miała miejsce w 11 spośród 15 krajów, co do których Rachael Pierotti posiadała informacje.

Ankiety różniły się nieznacznie w różnych krajach, ale najczęściej pojawiało się pytanie o to czy, mąż ma prawo uderzyć żonę w podanych sytuacjach. Były to:

- wyjście bez zgody męża,

- zaniedbywanie dzieci,

- kłótnie z mężem,

- odmawianie stosunków seksualnych,

- przypalenie jedzenia.

Ankietowani najczęściej uznawali, że mąż ma prawo uderzyć żonę, jeśli ta zaniedbuje dzieci, natomiast najmniej usprawiedliwiona została przemoc w przypadku, kiedy żona przypaliła jedzenie.

W dwóch krajach - Madagaskarze i Indonezji - nastawienie wobec przemocy domowej zmieniło się na gorsze. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tych krajach stali się bardziej skłonni do jej stosowania. Prowadząca badania zauważyła, że zmiana nastawienia nastąpiła niezależnie od wieku, chociaż zwykle takie zmiany pojawiają się wraz z nowym pokoleniem. W tym przypadku jednak zmiana nastąpiła we wszystkich grupach wiekowych.

Najbardziej negatywnie nastawieni wobec przemocy domowej okazali się ludzie żyjący w miastach i wykształceni, natomiast odwrotną tendencję przejawiały osoby żyjące poza miastem i posiadające niższy stopień wykształcenia. Badaczka odnotowała również, że bardziej skłonni do wyrzekania się przemocy domowej byli ci, którzy mieli dobry dostęp do gazet, radia i telewizji.

Pierotti dodaje, że zwiększenie świadomości społecznej na temat praw kobiet oraz wzrost zainteresowania problemem przemocy wobec kobiet mogło spowodować zmiany nastawienia do przemocy domowej. Jednak wciąż potrzeba więcej badań na ten temat, żeby udowodnić, że rzeczywiście to jest czynnikiem powodującym te zmiany.

Komentarze do: Globalna zmiana nastawienia wobec przemocy domowej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz