Szukaj

Francja: niebawem legalne pomieszczenia do narkotyzowania się?

Podziel się
Komentarze0

W ubiegłą środę, kilka francuskich klubów parlamentarnych, z udziałem Jean-Marie Le Guen, zastępcą mera Paryża, wznowiło spór o ewentualnym zalegalizowaniu gabinetów, w których byłyby podawane środki odurzające. Zdania polityków są podzielone: niektórzy rozprawiają o zagrożeniu dla "zdrowia publicznego", inni obawiają się zachęty do propagowania narkomanii.Socjalistyczny poseł i zastępca mera Paryża, Jean-Marie Le Guen, zażądał legalizacji nadzorowanych pomieszczeń do iniekcji narkotyków, czyli gabinetów, w których dochodziłoby do "bezpiecznego" wstrzykiwania tych substancji.

Poseł uważa, że należy podjąć działania wobec wzrostu użycia heroiny w stolicy Francji. "Najsłabsi" użytkownicy byliby w ten sposób nadzorowani w obserwowanych pomieszczeniach, już "sprawdzonych w wielu krajach."

We wspólnym oświadczeniu, organizacje Médecins du Monde, Act-Up Paris, Aides, Fédération Addiction, Réseau Réduction des risques, Sidaction i SOS tłumaczą, że otwarcie sal do bezpiecznego zażywania narkotyków (SCMR) będzie mniej ryzykowne przez kolejne lata.

Stowarzyszenia wskazują, że działania redukujące istniejące ryzyko odniosły rezultaty w przedmiocie zmniejszenia niektórych zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków (zarażenie HIV, zakażenia HCV, ropnie, przedawkowania).

Pomieszczenia uprawomocnione

Jednak nawet obecnie, część uzależnionych narkomanów, najbardziej wykluczonych, nie może w pełni korzystać z tych działań. Pomieszczenia do legalnych zastrzyków mają być przeznaczone przede wszystkim dla tej grupy społecznej.

Organizacje wyżej wymienione mówią o zaletach tego rodzaju przedsięwzięć: zmniejszenie ryzyka związanego z zażywaniem narkotyków dzięki monitorowanym pomieszczeniom, nawiązanie kontaktu z ludźmi z marginesu społecznego, zapewnienie im opieki i godnych warunków społecznych.


Ponadto, także INSERM (Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych), wypowiada się korzystnie w temacie zalegalizowania pomieszczenia do przyjmowania narkotyków.

Socjaliści opowiedzieli się za legalizacją tych pomieszczeń, a ekolog Jean-Vincent Place wierzy, że rzeczywiście fakt ten przyczyni się do zmniejszenie użycia narkotyków.

To naprawdę dobry pomysł, gratulacje dla Jean-Marie Le Guen, powiedział Jean-Vincent Place.


Ale UMP nie kryje się z niechęcią do tego rozwiązania. UMP obawia się, że istnienie tego typu pomieszczeń dla narkomanów to oczywiste przyzwolenie na powszechne zażywanie narkotyków, a także legalizacja spożycia narkotyków twardych na koszt podatnika, jak wyjaśnia Camille Bedin, Krajowy sekretarz UMP.

Dwaj główni liderzy partii w Paryżu, Jean-François Lamour i Philippe Goujon, twierdzą, że narodowym priorytetem jest zapobieganie i ograniczenie zażywania środków odurzających, a nie nadzorowanie. Ze swojej strony, FN kategorycznie potępiła ten "poroniony pomysł".

Debata nad zagrożeniami dla zdrowia publicznego

Tymczasem, stowarzyszenia potwierdziły, że otrzymały poparcie od innych znanych osobistości, takich jak Roselyne Bachelot, Jean-Claude Gaudin lub Nadine Morano.

Centrysta Hervé Morin wyraził również poparcie dla stworzenia nadzorowanych pomieszczeń dla narkomanów we Francji. Dla niego, priorytetem jest kontakt z narkomanami z bardzo często zagrożonych i marginalnych środowisk, aby skierować ich na  konieczne leczenie.

Stowarzyszenia podkreślały, że zauważalne zagrożenia dla zdrowia w tej dziedzinie mają większe znaczenie niż taka jałowa dyskusja. W przygotowanych pomieszczeniach należy zapewnić higienę zainteresowanym użytkownikom, którzy mogliby przynieść własne używki, a także korzystać z nowych strzykawek do jednorazowego użycia.

Niektóre kraje podjęły kroki w tworzeniu sal do podawania narkotyków. Od ponad 20 lat Szwajcaria jest jednym z pierwszych państw, które, podobnie jak Niemcy, Holandia, Luksemburg, Hiszpania i Norwegia, przedsięwzięły tworzenie takich obiektów.

We Francji, Minister Spraw Socjalnych, Marisol Touraine pracowała nad projektem od początku miesiąca, ale nadal niechętnie daje zielone światło dla realizacji projektu, biorąc pod uwagę wydatki: budowa każdego pomieszczenie to koszt 1 mln euro z budżetu państwa.

Jednak wiele miast (Paryż, Marsylia, Lille, Bordeaux i Tuluza) już zadeklarowały zamiar otwarcia sal do iniekcji narkotyków. W stolicy jedno takie pomieszczenie ma być oddane do użytku narkomanów w pobliżu dworca Gare du Nord.

Komentarze do: Francja: niebawem legalne pomieszczenia do narkotyzowania się?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz