Szukaj

Czy Zdrowe Gminy walczą o zdrowie mieszkańców?

Podziel się
Komentarze0

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Ministerstwo Zdrowia powołało ośrodki koordynujące na terenie całego kraju. Dzięki temu gminy biorące udział w III edycji Konkursu Zdrowa Gmina uzyskały wsparcie w walce z nowotworami.


Dlatego też w ciągu trzech ostatnich lat z pomocą ośrodków koordynujących prowadziły skuteczną akcję edukacyjną z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Na terenach, na których kobiety miały utrudniony dostęp do badań, organizowano wizyty mobilnych przychodni. Podczas imprez gminnych prowadzono wykłady z lekarzami, którzy wyjaśniali specyfikę choroby oraz zachęcali do badań. Efekty tych starań można zaobserwować dzięki temu, że zgłaszalność na badania z roku na rok systematycznie wzrasta.

Konkurs Zdrowa Gmina, który powstał z inicjatywny Polskiej Unii Onkologii i przy wsparciu PZU, stał się dla WOK dodatkowym narzędziem do promocji badań profilaktycznych.

W relacji z WOK, organizatorzy Konkursu prowadzą działania zachęcające kobiety do wykonywania badań profilaktycznych. W każdym województwie pracownicy WOK koordynują, monitorują i sprawują nadzór nad realizacją etapu podstawowego, diagnostycznego i diagnostyki pogłębionej badań wykonywanych w ramach programów przesiewowych.

Pomimo zintensyfikowanej działalności promocyjnej, statystyki wciąż jeszcze wskazują, że Polska przoduje wśród krajów Unii Europejskiej pod względem zapadalności na raka szyjki macicy oraz raka piersi. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był brak efektywności prowadzonych wcześniej działań profilaktycznych i brak populacyjnego, powszechnego i ciągłego charakteru tych działań. Dlatego też 3 lata temu Polska Unia Onkologii wypowiedziała wojnę rakowi i tworząc Konkurs Zdrowa Gmina wsparła aktywność WOK. Współpraca z siecią wyspecjalizowanych ośrodków koordynujących, aktywnie zapraszających pacjentki do wykonywania badań oraz monitorujących ich zgłaszalność na badania, ma na celu poprawę dramatycznej sytuacji związanej z wykrywalnością nowotworów w Polsce. Konkurs Zdrowa Gmina daje szansę na wygranie walki z chorobą poprzez wykrycie jej w początkowym, wyleczalnym jeszcze stadium. Dlatego też promocja zdrowia pozostaje jednym z najistotniejszych elementów profilaktyki. 


Stałe monitorowanie statystyk zgłaszalności na badania wykazuje tendencję wzrostową. Aktywna kampania edukacyjna, zaplanowana przez samorządy na okres wakacji, skutecznie zachęca do zgłaszania się na badania. Obok zwyczajowej działalności WOK, lokalne władze samorządowe, który zgłosiły udział swoich gmin do Konkursu Zdrowa Gmina, organizują pikniki i festyny, na których rozdawane są zaproszenia na badania i ulotki na temat choroby. Prowadzone są też pogadanki z przedstawicielami WOK i lekarzami na temat chorób nowotworowych i profilaktyki. Niektóre gminy, wraz z lokalnymi ośrodkami zdrowia, promują badania organizując „Białe Soboty” i „Białe Niedziele”, w czasie których można również bezpłatnie zasięgnąć porady lekarskiej. Tego typu aktywności pomagają mieszkańcom w przezwyciężeniu strachu, czy nawet niechęci do badań.

Dzięki temun w niektórych gminach już odnotowano nawet 32-procentowy wzrost liczby osób przebadanych w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. O ile jednak większość gmin dedykowała wakacje zdrowotnym kampaniom edukacyjnym, tak nadchodząca jesień zapowiada się pracowicie dla personelu ośrodków zdrowia. Wskutek prowadzonych działań, zdecydowana większość mieszkańców Zdrowych Gmin zaplanowała bowiem na jesień przeprowadzenie kontroli swojego stanu zdrowia i wykonanie wskazanych badań profilaktycznych.

Komentarze do: Czy Zdrowe Gminy walczą o zdrowie mieszkańców?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz