Szukaj

Czy rzeczywiście nie ma refundowanych leków na astmę i POChP?

Podziel się
Komentarze2

Przybywa chorych na astmę i POChP, a leków ciągle nie ma"1, „Najskuteczniejszą metodą walki z chorobą jest leczenie skojarzone długo działającym b2-mimetykiem ze steroidem, podawane w jednym inhalatorze.",2 „Leczenie to spowalnia rozwój choroby, poprawia funkcje płuc..."3,"Niestety chorzy na POChP nie mają dostępu do leków skojarzonych, uznanych za światowy standard, dlatego przechodzą na rentę."4 - takie tezy zostały zawarte w artykułach z ostatniego tygodnia, zainicjowanych przez firmy farmaceutyczne, producentów terapii skojarzonej.

A teraz fakty. Leki z grupy beta2-mimetyków oraz steroidy wziewne stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) są w Polsce dostępne i w pełni refundowane. Zawarte w samodzielnych inhalatorach dają możliwość zindywidualizowania terapii przez lekarza prowadzącego i są równie skuteczne jak preparaty łączone. W opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, niezależnej instytucji badającej technologie dla Ministra Zdrowia, na podstawie danych i mającej dostęp do literatury światowej, która w swojej uchwale z lutego br. oceniła jedną ze skojarzonych terapii stosowanych chorobach oddechowych, znajdujemy - „Cechuje ją skuteczność i profil bezpieczeństwa analogiczne do obu leków stosowanych osobno." AOTM podkreśla także - „Wziewne glikortykosteroidy i wziewnie podawane długodziałające beta2-mimetyki stosowane są obecnie powszechnie osobno w oddzielnych inhalatorach; zasadniczą zaletą kombinacji dwóch leków w jednym inhalatorze jest zwiększona wygoda pacjentów" 5


Aby skutecznie walczyć z POChP, należy przede wszystkim rzucić palenie tytoniu oraz wcześnie wykryć chorobę. Wczesne rozpoznanie daje szansę zatrzymania jej postępu. Na podstawie badania spirometrycznego określa się stopień uszkodzenia płuc i podejmuje odpowiednie leczenie6. Światowa Strategia POChP (GOLD) w swoich zaleceniach z 2007 roku dopuszcza stosowanie terapii skojarzonej w leczeniu POChP, ale dodaje jednocześnie, że „(...)zwiększa ona prawdopodobieństwo zapalenia płuc, a w dłuższej perspektywie niesie ze sobą pogorszenie stanu zdrowia, wpływając na wzrost śmiertelności."7We wspomnianej już uchwale, w sprawie finansowania ze środków publicznych terapii skojarzonej AOTM rekomenduje Ministrowi Zdrowia taką terapię, ale „ (...) pod warunkiem uzyskania korzystnej ceny (cena preparatu złożonego powinna być wyraźnie mniejsza, niż suma cen obu preparatów oddzielnie)." Dodatkowo, AOTM zwraca uwagę na fakt, iż - „Przyjęcie limitu refundacji na poziomie sumy limitów dla wziewnego glikortykosteroidu i dla wziewnego długo-działającego beta2-mimetyku będzie sprzyjało zastępowaniu dotychczasowego leczenia jednym preparatem (nawet gdy jest ono w pełni skuteczne) leczeniem droższym preparatem kombinowanym. Wtedy należy spodziewać się zwiększenia wydatków budżetowych. Wobec rozpowszechnienia astmy oskrzelowej w Polsce wpływ ten może być istotny."


Rodzą się pytania. Czy biorąc pod uwagę ograniczony budżet (jak często słyszymy!), MZ może na to pozwolić ? Czy mamy płacić za wygodę pacjentów, czy też raczej refundować terapie niedostępne dotychczas dla ciężko chorych osób np. nowe terapie przeciwnowotworowe, leczenie wybranych chorób sierocych ?


Nadawcy informacji wykorzystują fakt ciężkości i skali zachorowań na POChP, aby tym samym wygenerować przekaz o tragicznej sytuacji chorych w kontekście rzekomego braku możliwości ich leczenia. Sugerowanie cudownej poprawy w leczeniu POChP, dzięki stosowaniu terapii skojarzonej, niesie nadzieję rzeszy śmiertelnie chorych ludzi, dla których to leczenie nie jest wskazane. Zaledwie u 5% chorych na POChP ta terapia ma zastosowanie. Nasuwa się wniosek, że informacje dystrybuowane przez firmy farmaceutyczne - producentów terapii skojarzonych, są manipulacją medialną.


Kontakt dla prasy:
validuspr@wp.pl
0502 579 008
1 Infor/Rynek zdrowia - 10.09.2009
2 tamże
3 Gazeta Prawna
4 tamże
5 Uchwała 6/02/2008 z dnia 19 lutego 2008, Rada Konsultacyjna AOTM (Rada działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.06.06. Jej zadaniem jest przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych.)
6 "Lepiej zapobiegać" - Nasz Fundusz , nr 1/2005, Biuro Rzecznika Prasowego NFZ
7 Global Strategy for the Diagnosis, Managment, and Prevention of Chronic Obstrutive Pulmonary Disease, Updated 2007, www.gold.cord.org

Komentarze do: Czy rzeczywiście nie ma refundowanych leków na astmę i POChP? (2)

Arek9208
Arek9208 21-01-2016 17:34

POChP - jakie leki?

2

Czy ktoś wie jak wyleczyć pochp jakimi lekami. Niema przecież rzeczy której się nieda wyleczyc, wszystko się da, tylko proszę napisać mi jak to zrobić. Arek Dziękuję za góry za wszystkie informacje dotyczące pochp.... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (2)
Pokaż cały wątek (2)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze