Szukaj

Czas na głos seniora!

Podziel się
Komentarze0

Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło projekt „Głos Seniora” kierowany do zwiększającej się z roku na rok grupy społecznej – seniorów. Projekt organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu seniorzy będą mieli większe możliwości rozwoju, integracji i aktywizacji. 


Głos Seniora – dlaczego i dla kogo?

Projekt powstał w odpowiedzi na proces tzw. starzenia się społeczeństwa. Wiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej skarży się na pustkę i samotność. To właśnie ta grupa wiekowa podatna jest na wykluczenie społeczne.

Średnia długość życia w Europie wciąż wzrasta, więc problem ten dotyka coraz większej liczby osób. Mężczyźni żyją średnio 76, a kobiety 79 lat, co oznacza kilkanaście lat życia na emeryturze.  W Polsce osoby powyżej 50. roku życia należą do grupy, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia. Mają też problemy z nadążeniem za rozwijającym się postępem technologicznym. Są też „ofiarami” oszustw w obszarach takich jak pożyczki, ubezpieczenia, telefonia komórkowa czy kwestie spadkowe.


- W tej sytuacji konieczna staje się budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają do odegrania ważne role. Osoby aktywne, potrzebne, zaangażowane społecznie deklarują, że czują się zdrowsze, mają lepszą kondycję fizyczną i umysłową i rzadziej korzystają z pomocy lekarskiej. Poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania się seniorów w życie społeczno-publiczne osób starszych stoi przed "Głosem Seniora". – komentuje Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator projektu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Co w ramach projektu?


W ramach projektu „Głos Seniora” powstanie ogólnopolski magazyn pisany przez seniorów i kierowany do seniorów. Powstał także portal www.glosseniora.pl. Oba kanały pełnią rolę informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. Za pośrednictwem magazynu, portalu internetowego oraz cyklu szkoleń dla seniorów z zakresu edukacji medialnej, organizatorzy chcą kształtować wśród seniorów postawę aktywnego obywatela zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz budować pozytywny wizerunek osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-gospodarczym.

Projekt realizowany jest w oparciu o działające już środowisko senioralne, a do współpracy zapraszani są: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Projekt "Głos Seniora" mówi stop wykluczeniu społecznemu osób starszych. Jest on współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Komentarze do: Czas na głos seniora!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz