Szukaj

Choroba Alzheimera: odkrycie nowego markera

Podziel się
Komentarze0

Czy któregoś dnia będziemy w stanie diagnozować chorobę Alzheimera na podstawie punkcji lędźwiowej? Być może tak. W każdym razie, ten nowy trop jest aktualnie badany przez zespół fancuskich naukowców ze szpitala paryskiego Lariboisiere. Badanie przeprowadzone przez ten zespół zostało przedstawione w przeglądzie naukowym Biological Psychiatry.W swoich pracach badacze opisują w jaki sposób doszli do wniosku, iż istnieje możliwość stawiania zaawansowanej diagnozy dzięki analizie płynu mózgowo-rdzeniowego. Metodę tę zresztą proponował już profesor Etienne-Emile Baulieu ze swoim zespołem z instytutu Institut Baulieu w Paryżu. Ale tutaj podobieństwo się kończy.

Albowiem, zespół z instytutu Institut Baulieu opiera swoją technikę na pomiarze pewnej proteiny znajdującej się w płynie mózgowo-rdzeniowym. Proteina ta jest uważana za zdolną do zapewniania ochrony przed demencjami starczymi.

Profesor Jacques Hugon oraz jego zespół z uniwersytetu Université Paris-Diderot ze swej strony budzą nadzieję na nieco wcześniejszą diagnozę choroby Alzheimera dzięki udowodnieniu istnienia „zabójczego enzymu”, czyli proteiny kinazy R (PKR).

W rzeczywistości, poziom tej ostatniej w płynie mózgowo-rdzeniowym u ludzi chorych jest trzy razy większy niż u ludzi zdrowych. Proteina kinazy R jest również stwierdzana u ludzi we wczesnym stadium choroby i dotkniętych lekkim spadkiem poznawczym. Oznacza to, że proteina PKR może być specyficznym markerem tej ciężkiej choroby.


Jak podają francuskie władze zdrowotne, w kraju tym ma być aż do 800 000 ludzi chorych na chorobę Alzheimera, dlatego prace francuskich badaczy tym bardziej są konieczne.

Według specjalistów, stężenia proteiny kinazy R mogą być bezpośrednio skorelowane ze stężeniami proteiny Tau. A dysfunkcjonowanie proteiny Tau prowokuje akumulację płytek amyloidowych w neuronach.

Nowe ślady terapeutyczne?

Naukowcy więc mieli w ten sposób zidentyfikować przyczyną degradacji neuronów. Jeżeli to się potwierdzi, będzie to bez wątpienia bardzo ważny etap w pracach nad nowymi lekami przeciwko chorobie Alzheimera.

Jak uważa profesor Jacques Hugon, proteina PKR jest związana z wieloma procesami degeneracyjnymi, zaobserwowanymi w mózgu pacjentów cierpiących na tę chorobę neurodegeneracyjną. Proteina ta ma prowokować śmierć komórek w procesie apoptozy, to znaczy, w procesie zaprogramowanej śmierci komórkowej.

To samobójstwo komórek wyzwala następnie zjawisko zapalenia i uszkadza procesy pamięciowe. Nowe badania w każdym razie w dalszym ciągu trwają.

Profesor Jacques Hugon wyjaśnia jeszcze, że ich celem jest zmniejsznie aktywności proteiny kinazy R, dzięki inhibitorom specyficznym, aby zahamować ewolucję zaburzeń pamięci u pacjentów dotkniętych tą chorobą neurodegeneracyjną.

Komentarze do: Choroba Alzheimera: odkrycie nowego markera

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz