Szukaj

Stres szkodliwy dla płodu

Noworodki , których matki podczas ciąży były narażone na czynniki stresogenne - takie jak choroba, uraz, lub nadużywania alkoholu i narkotyków - stają się podatne na różne zaburzenia psychiczne w przyszłości. Jednak nie było do tej pory jasne, w jaki sposób te stresory wpływają na komórki rozwijającego się mózgu w okresie prenatalnym i w jaki sposób prowadzą do chorób takich jak schizofrenia, zaburzenia stresu pourazowego i niektórych rodzajów autyzmu.

Trucizna dla płodu

Naukowcy odkryli, że zarodki myszy traktowane alkoholem nie miały możliwości rozwinięcia w mózgu pojedynczego genu - HSF1 lub czynnika szoku cieplnego.  Myszy pozbawione genu HSF1 miały  zaburzenia struktury mózgu i identyfikowano skłonność do wystąpienia drgawek po urodzeniu, nawet po podaniu bardzo niskich poziomów toksyny.

Nie tylko alkohol szkodzi płodowi

Różne typy czynników stresogennych mogą wywołać ten sam efekt, jeśli działają one na zarodek w tym samym okresie rozwoju prenatalnego.  Ten sam czynnik stresogenny może być przyczyną wielu schorzeń, na które może cierpieć dziecko w przyszłości.

Jak odkrycie wpłynie na świat medycyny?

Aktywacja genu HSF1 może potencjalnie służyć jako marker do badań  uszkodzonych komórek mózgu, co otwiera możliwość identyfikacji tych komórek u osób dorosłych w celu zbadania patogenezy zaburzeń poporodowych.

Opracowała: Monika Kachniarz

Komentarze do: Stres szkodliwy dla płodu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz