Szukaj

Ogólnopolski dzień walki z depresją

W dniu 20 lutego w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada 23 lutego. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, a partnerem KRKA Polska. Temat przewodni tegorocznej akcji to "Depresja i lęk".Z danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Oprócz tego, depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. Dotyczy to zarówno populacji ogólnej jak i osób zgłaszających się do psychiatry lub lekarzy pierwszego kontaktu. Roczna zachorowalność wśród dorosłych wynosi 6-12% a wśród osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga 15%. Niewątpliwie problem depresji wyraźnie narasta w ciągu ostatnich kilkunastu lat. U ludzi powyżej 50 roku życia depresja stanowi jedną z głównych przyczyn
hospitalizacji kobiet i mężczyzn. Okazuje się również, że kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni. Statystyki pokazują, że przyczyną zgonu ok. 20-30% chorych jest zamach na własne życie.


W konferencji udział wzięli specjaliści z dziedziny psychiatrii. Prof. Aleksander Araszkiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił prelekcję na temat depresji jako problemu społecznego oraz stygmatyzacji i marginalizacji chorych.

Dr Dariusz Wasilewski, Przewodniczący Zespołu ds. Walki z Depresją przy Ministerstwie Zdrowia, opowiedział o działaniach podjętych dla poprawy sytuacji osób chorych na depresję. Joanna Chatizow, Prezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, przedstawiła prezentację o Stowarzyszeniu i podejmowanych przez nie działaniach.

Celem nadrzędnym akcji organizowanych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz zmiana postaw społecznych - głównie zmniejszenie lęku - w stosunku do osób chorych psychicznie, a także ich zachęcenie do podejmowania leczenia.

Depresja jest chorobą i powinna być leczona pod kontrolą lekarza psychiatry. Można ją wyleczyć tylko wówczas, kiedy jej leczenie jest prowadzone przez fachowców!

Komentarze do: Ogólnopolski dzień walki z depresją

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz