Szukaj

Czasopismo Menopause publikuje wyniki 10-letnich badań Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet

Podziel się
Komentarze0

Pierwsze wyniki Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet (IZK) zostały opublikowane 9 lipca 2002 roku i wraz z kolejnymi, które ukazały się w trakcie minionej dekady, dostarczyły wielu interesujących informacji.IZK był największym i najdłużej przeprowadzanym badaniem kobiet po menopauzie, które stosowały terapię hormonalną (TH). Wzięło w nim udział 27.000 kobiet, które odpowiednio przez 5 do 7 lat były poddawane różnym terapiom. Część z nich leczono estrogenem, inną część estrogenem i progesteronem, natomiast pozostałe przyjmowały placebo.

Naukowcy zakładali, że odnajdą hormony, dzięki którym uda się zapobiec czynnikom powodującym choroby przewlekłe związane ze starzeniem się kobiet, np. choroby serca. Zamiast tego, okazało się, że hormony miały działanie częściowo korzystne, a częściowo niekorzystne. Badania IZK sugerują, że ryzyko związane z TH różni się w zależności od wieku kobiet, dlatego najlepiej gdy rozpoczynają one terapię wkrótce po menopauzie.


Aby uczcić 10. rocznicę tego przełomowego badania oraz jego obszernych raportów planuje się opublikowanie artykułu w czerwcowym wydaniu magazynu Menopause. Jego autorami są  Dr Jo Ann E. Manson i  Dr Lubna Pal, a jego tytuł brzmi: Inicjatywa na rzecz Zdrowia Kobiet: Niezapomniana Dekada. Do artykułu dołączone są również następujące teksty o aktualnych treściach:

  • Ewolucja pomenopauzalnej terapii hormonalnej w latach 2002 i 2009 - Dr Bruce Ettingera, Dr Sharon M. Wang i Dr Scott Leslie.

  • Dekada pomenopauzalnej terapii hormonalnej przeprowadzonej w Anglii: Długoterminowe efekty IZK - Dr Amy Steinkellner, Dr Shannon Denison i Dr Sandra Eldridge.

  • Terapia hormonalna - trendy w dekadę po pierwszej Inicjatywie na temat Zdrowia Kobiet: Jak pacjenci i usługodawcy znaleźli sposób, by spać lepiej w nocy – Dr Jennifer Corbelli i Dr Rachel Hessa.

Artykuły te będą dostępne w internetowym wydaniu magazynu Menopause w dniu 31 maja 2012 o godzinie 16.00.

Komentarze do: Czasopismo Menopause publikuje wyniki 10-letnich badań Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz