Szukaj

Osoby o prawidłowej masie ciała z tłuszczem brzusznym są w grupie podwyższonego ryzyka śmierci - wyniki z Mayo Clinic

Według badań z Mayo Clinic, zaprezentowanych na spotkaniu naukowym European Society of Cardiology Congress w Monachium, osoby z prawidłową masą ciała, ale z tłuszczem znajdującym się głównie w okolicy brzucha, są bardziej zagrożone zgonem niż ludzie z otyłością. Badanie wykazało, że ludzie z otyłością brzuszną najczęściej umierają z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego.Wiedzieliśmy ze wcześniejszych badań, że otyłość brzuszna jest szkodliwa, ale najnowsze wyniki dowiodły, że rozmieszczenie tłuszczu w ciele jest bardzo ważne, nawet dla osób z prawidłową wagą - mówi autor Francisco Lopez-Jimenez, kardiolog z Kliniki Mayo w Rochester.

Ludzie będący w grupie osób z otyłością brzuszną mają najwyższy wskaźnik zgonu. Jest on wyższy nawet niż u osób z otyłością stwierdzoną na podstawie indeksu masy ciała. Jeśli chodzi o perspektywy zdrowotne, wyniki te mają ogromne znaczenie.

W badaniu wzięło udział 12 785 osób powyżej 18 roku życia z Third National Health and Nutrition Examination Survey (reprezentywna grupa dla populacji Stanów Zjednoczonych).

W badaniu wzięto pod uwagę wymiary ciała, takie jak wzrost, waga, obwód talii i bioder, jak również status socjoekonomiczny, ówczesne choroby oraz fizjologiczne i laboratoryjne pomiary. Wyjściowe dane zostały zestawione z Krajowym Rejestrem Śmierci, by móc ocenić liczbę zgonów w trakcie obserwacji.


Wszyscy badani zostali przydzieleni do trzech kategorii na podstawie indeksu masy ciała (prawidłowa waga: 18, 5-24,9kg/m2; nadwaga: 25,0-29,9kg/m2; otyłość: >30kg/m2) oraz do dwóch grup na podstwie stosunku obwodu talii do bioder (prawidłowy wynik:

Analiza wyników została dostosowana do wieku, płci, rasy, palenia papierosów, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, dyslipidemii oraz do podstawowego indeksu masy ciała.

Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i nowotworem zostały wykluczone z analizy.

Średni wiek pacjentów wynosił 44 lata. 47,7 % stanowili mężczyźni. Mediana okresu obserwacji wynosiła 14,3 roku. W ciągu tego okresu odnotowano 2 562 zgonów, z czego 1 138 było powiązanych z zaburzeniami układu sercowo - naczyniowego.

Ze wszystkich przebadanych przypadków, ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego było 2,75 razy wyższe, a ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn 2,08 razy wyższe u osób o prawidłowej masie ciała z otyłością brzuszną w porównaniu do osób zarówno o prawidłowym indeksie masy ciała, jak i stosunku obwodu talii do bioder.

Wysokie ryzyko śmierci być może wiąże się z akumulacją tłuszczu w okolicach brzucha u tej grupy osób, co może być z kolei powiązane z insulinoodpornoącią i innymi czynnikami ryzyka, jak również z ograniczoną ilością tłuszczu znajdującą się w okolicach bioder i nóg, który spełnia funkcje ochronne, oraz ze zmniejszoną masą mięśniową - mówi Karine Sahakyan, pracownik naukowy w Mayo Clinic w Rochester.

W dzisiejszych czasach większość osób zna swój indeks masy ciała, co jest bardzo istotne, ale niekoniecznie oznacza, że ryzyko chorób serca jest u nich mniejsze - dodaje dr Lopez-Jimenez.

Co więcej, rozmieszczenie tłuszczu w ciele może wiele znaczyć, ale może być łatwo zidentyfikowane poprzez pomiar obwodu talii i bioder, nawet jeśli masa ciała jest prawidłowa.

Komentarze do: Osoby o prawidłowej masie ciała z tłuszczem brzusznym są w grupie podwyższonego ryzyka śmierci - wyniki z Mayo Clinic

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz