Szukaj

Aspartam uznany za niewinnego (na korzyść wątpliwości)

Jeszcze o słodziku aspartam. Substancja ta podjerzewana o bycie odpowiedzialną za wywoływanie nowotworów u szczurów, a więc być może także u człowieka, być może zostanie w końcu uniewinniona, po ponownej ewaluacji przeprowadzonej przez francuską agencję ANSES, opartej na przytłaczającej ilości badań. Miejmy nadzieję tylko, że te konkluzje nie będą ... przesłodzone!Narodowa francuska agencja ANSES (Narodowa Agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, l’environnement et du travail), właśnie upubliczniła swoje pierwsze konkluzje po przebadaniu dwóch ostatnich badań, poddających w wątpliwość nieszkodliwość aspartamu.

Według przedstawicieli ANSES, te dwie publikacje nie pozwalają na przeprowadzenie ewentualnych zmian w zaleceniach dotyczących konsumpcji słodzików. Przypomnijmy, włoskie badanie przeprowadzone na szczurach, sugerowało ryzyko raka związane ze spożyciem aspartamu.

Podobnie jak wcześniejsze badanie, praca ta jest usiana licznymi błędami. Jak mówią eksperci z ANSES, metodologia badań przyjęta przez włoski zespół, to znaczy ekspozycja na bardzo duże dawki aspartamu przez całą długość życia, aż do zgonu, nie została zastosowana przez żadną inną ekipę. Nie jest to metodologia zgodna z metodologią podstawową.


Poza tym, brak jest odtwarzalności działania kancerogennego u myszy w stosunku do innych badań zrealizowanych przez tę samą ekipę na szczurach. W ostatnim badaniu w rzeczywistości, autorzy zaobserwowali zwiększenie poziomu zachorowalności na nowotwory, ale jedynie u samców myszy.

Ale prawdziwe przedwczesne porody? Badanie duńskie, ze swej strony, ustaliło związek między konsumpcją napojów gazowanych zawierających słodziki wśród kobiet ciężarnych a ryzykiem przedwczesnego porodu. Badanie to, mówią eksperci z ANSES, zawiera nowy element dotyczący ewentualnych efektów zdrowotnych słodzików. Tym bardziej, że opiera się ono na dużej liczbie przebadanych kobiet – ponad 60 000 ciężarnych w Danii.

Przypomnijmy, że kraj Małej Syrenki liczy zaledwie 5 000 000 mieszkańców, dlatego też liczba ludzi tej samej płci biorących w badaniu – 60 000 kobiet – to naprawdę solidne podstawy. Agencja ANSES formułuje mniej uwag krytycznych pod adresem tego badania. Jednakże, wymaga ono jeszcze badań uzupełniających, tak jak to sugerują sami autorzy.

Ze swej strony, Międzynarodowe Centrum Badań nad Rakiem przy Światowej Organizacji Zdrowia w Lyonie we Francji, przewidziało realizację monografii dotyczącej aspartamu od dziś do roku 2014.

Należy być bardzo ostrożnym ze stwierdzeniami opartymi na jednym badaniu albo na odizolowanych badaniach. Zasady nawet monografii polegają na ewaluacji całej literatury na dany temat, i gwarantują w ten sposób pewien stopień obiektywizmu,
precyzuje rzecznik Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem.

Komentarze do: Aspartam uznany za niewinnego (na korzyść wątpliwości)

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz