Szukaj

Zmiany klimatyczne pchają ptaki do niewierności i do rozwodu

Podziel się
Komentarze0

Wierność nie jest mocnym punktem ptaków, a przede wszystkim wtedy, kiedy klimat się zmienia. W badanich, które przeprowadzili Carlos Botero z uniwersytetu w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych oraz Dustin Rubenstein z uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, okazało się, że ptaki mają skłonność do cudzołóstwa tym większą, im bardziej zmieniają się temperatury. Celem takiego zachowania jest zwiększenie sukcesu reprodukcyjnego.Carlos Botero i Dustin Rubenstein zmierzyli poziom niewierności dla wielu gatunków ptaków, i okazało się, że na łonie tych populacji wzrasta poziom zdrad i separacji, kiedy pogoda jest zmienna. Jest to dość zaskakujące, ponieważ przestudiowane ptaki generalnie są monogamiczne i pozostają w parze, współpracując ze sobą w opiece nad młodymi.

Ale nie jest rzadkością, że dane gniazdo zawiera jaja  nie będące owocem kopulacji tych samych rodziców (niewierność), ani też że jeden z członków pary opuszcza dosłownie ognisko domowe między dwoma okresami reprodukcji (rozwód).

Rozwód i niewierność w zależności od klimatu

Badacze zmierzyli w tym przypadku te dwa zachowania i jednocześnie prowadzili badania nad temperaturą oraz opadami w regionach zamieszkiwanych przez badanie ptaki. Z ich analiz wynika, że im bardziej jest zmienna pogoda – a w szczególności jeśli chodzi o temperaturę – tym bardziej ptasie pary są niestabilne.


Badanie pokazuje również, że istnieje związek między tymi schematami reprodukcji oraz czynnikami wewnętrznymi, takimi jak cechy charakterystyczne fenotypowe albo demograficzne. Analizując te parametry, badacze udowodnili korelację ze zmiennością klimatu.

Adaptacja do cross-over ekologicznego

Zdaniem autorów, rezultaty dotyczące niewierności są koherentne z hipotezą różnorodności genetycznej. Na łonie zmieniającego się środowiska, spłodzenie potomstwa różnorodnego z punktu widzenia genotypowego, to dobra strategia. W ten sposób, niewierne ptaki mnożą szanse na to, iż będą miały potomstwo przystosowane do ewentualnych zmian klimatycznych, i zwiększają swój własny sukces reprodukcyjny.

Jeżeli zaś chodzi o ptasie rozwody, są one wyjątkowo częste w regionach, gdzie zmiany klimatyczne są bardzo znaczące i przewidywalne. Według autorów tego badania, dzieje się tak, ponieważ jakość partnera bardzo zależy od kontekstu, a więc ptaki są w stanie poświęcić swoją parę, aby znaleźć partnera bardziej przystosowanego do nowych warunków.

Niewierność oraz rozwody są coraz częstsze, ponieważ prawdopodobieństwo popełnienia błędu w wyborze partnera również rośnie kiedy kontekst się zmienia. Zmiana kontekstu nazywana jest z języka angielskiego cross-over ekologicznym.

Prace te stwierdzają, że czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na zachowanie seksualne ptaków, a więc również na proces selekcji seksualnej. Badania te pokazują również, że ptaki normalnie monogamiczne są w stanie przystosować się do zmian klimatycznych, aby ewentualnie zapobiec negatywnym skutkom cross-over ekologicznego.

Czyli kiedy niewierność pozwala się lepiej przystosować...

Komentarze do: Zmiany klimatyczne pchają ptaki do niewierności i do rozwodu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz