Szukaj

Zaniedbywane choroby: miliony pacjentów czekają na medyczny przełom

Podziel się
Komentarze0

Mimo znaczących postępów w badaniach nad zdrowiem ogólnym w ostatniej dekadzie, jedynie niewielka część prac prowadzonych w latach 2000 – 2011 dotyczyła chorób zaniedbywanych, stwierdza organizacja Lekarze Bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) oraz Inicjatywa na rzecz Leków przeciwko Zaniedbywanym Chorobom (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi).Analiza aktualnego stanu rzeczy została zaprezentowana na międzynarodowej konferencji dotyczącej medycznych innowacji, w dniu 13 grudnia 2012 roku.

Dwudniowa konferencja naukowa Lives in the Balance: Delivering Medical Innovations for Neglected Patients and Populations, zorganizowana przez Mount Sinai School of Medicine's Global Health Program, miała na celu przyjrzenie się postępom i brakom z ostatniej dekady w badaniach zmierzających do zwalczania zaniedbywanych chorób.

Z analizy zaprezentowanej przez MSF i DNDi wynika, iż we wspomnianym okresie zaledwie 3,8% nowych zatwierdzonych leków dotyczyło chorób tropikalnych, choroby Chagasa, gruźlicy i innych zaniedbywanych jednostek chorobowych, które w sumie odpowiadają za 10,5% globalnych problemów zdrowotnych.


Jak mówi dr Unni Karunakara, przewodniczący Lekarzy Bez Granic, musimy zastanowić się jakiego rzeczywistego postępu dokonaliśmy w ostatniej dekadzie. Ludzie w dalszym ciągu umierają z powodu dawnych chorób. Lekarze i pielęgniarki wciąż mają związane ręce z powodu braku dostępnych gdzie indziej leków. Muszą ratować swoich pacjentów przestarzałymi medykamentami, często wiążącymi się z ciężkim skutkami ubocznymi.

Przykładem może być sytuacja pacjentów cierpiących na odporną na leczenie gruźlicę, którzy przechodzą ciężką 2-letnią terapię starymi lekami, wiążącą się z mdłościami, bólem, depresją, społeczną izolacją, utratą słuchu, a nawet psychozą.

Ci pacjenci w dalszym ciągu czekają na medyczny przełom.

Eksperci wspomnieli także o zapotrzebowaniu na szczepionki zaadaptowane do poszczególnych regionów świata.

Raport wspomniał też, że w ostatniej dekadzie 3 z 4 nowych leków zatwierdzonych do leczenia chorób zaniedbywanych dotyczło malarii. 17 innych zaniedbywanych chorób, zdefiniowanych przez WHO, nie doczekało się żadnego przełomu.

Do grudnia 2011 roku, tylko 1,4% z 150 000 nowo zarejestrowanych prób klinicznych dotyczyło chorób zaniedbywanych.

Komentarze do: Zaniedbywane choroby: miliony pacjentów czekają na medyczny przełom

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz