Szukaj

Wykryto anomalie w mózgu migrenowców

Podziel się
Komentarze0

Magazyn Radiology opublikował wyniki badań naukowych, które pokazują, że migrenowe bóle głowy wynikają z anomalii w budowie mózgu chorego. Migreny są intensywnymi, pulsującymi bólami głowy, którym czasem towarzyszą nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło. Niektórzy migrenowcy przed lub w trakcie migreny doświadczają aury – zmiany w czynnościach wzrokowo-czuciowych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 300 milionów ludzi na całym świecie jest migrenowcami.Poprzednie badania dotyczące tej choroby wykazały zanik kory mózgowej, prawdopodobnie spowodowany nadmiernym pobudzeniem, w obszarach odpowiedzialnych za odczuwanie bólu.

Badania te w dużej mierze opierały się na analizie objętości kory mózgowej u pacjentów, podczas gdy w ostatnich pracach pod uwagę wzięta została raczej grubość kory mózgowej.

Po raz pierwszy porównano grubość kory mózgowej i nieprawidłowości na jej powierzchni, co przyniosło odmienne i jednocześnie uzupełniające się informacje. Objętość kory mózgowej wzrasta głównie w trakcie rozwoju płodowego, podczas gdy jej grubość zmienia się przez całe życie (np. pod wpływem chorób).

Do badań użyto obrazów z rezonansu magnetycznego 63 migrenowców oraz 18 zdrowych osób.

Okazało się, że migrenowcy w obszarach odpowiedzialnych za odczuwanie bólu mają mniej kory mózgowej i jest ona cieńsza w porównaniu z osobami zdrowymi. Różnice te są jednak minimalne i bardziej wyraźne w przypadku powierzchni kory mózgowej, niż zmian w jej grubości.


Ustalono też, że występowanie aury i hiperintensywnych ognisk w obrębie substancji białej, które były widoczne na obrazach z rezonansu magnetycznego, wiązało się z miejscowymi zmianami w grubości kory mózgowej i zmianami na jej powierzchni.


Nie można było natomiast na podstawie tych informacji określić czasu trwania choroby ani częstotliwości występowania jej ataków.

Najważniejszym odkryciem w badaniach było ustalenie, że nieprawidłowości w obrębie kory mózgowej u migrenowców są wywołane wrodzonymi predyspozycjami, o czym świadczą zmiany na jej powierzchni, połączonymi ze zmianami chorobowymi, czego dowodem są nieprawidłowości w grubości kory mózgowej.

Odpowiednia analiza kory mózgowej migrenowców mogłaby pomóc w odkryciu nieznanych jeszcze procesów patofizjologicznych związanych z tą chorobą oraz lepszym poznaniu jej ogólnej natury.

W chwili obecnej pożądane są dalsze badania naukowe, które mogłyby wyjaśnić znaczenie zmian w korze mózgowej w kontekście odczuwania bólu przez migrenowów.

Nadal otwarta jest dyskusja nad tym, czy anomalie w obrębie kory mózgowej wynikają z powtarzających się ataków, czy stanowią informację, że pacjent ma predyspozycje do zapadnięcia na tę chorobę. Według dr. Massimo Filippi, naukowca z University Ospedale San Raffaele, anomalie w obrębie kory mózgowej mogą wywoływać u pacjentów szczególną wrażliwość na ból.

Naukowcy są w trakcie prowadzenia badań naukowych bazujących na danych przekrojowych i czasowych, które mają na celu ustalić, czy anomalie w obrębie kory mózgowej postępują wraz z rozwojem choroby.

Również wpływ leczenia na zaobserwowane zmiany w korze mózgowej jest ujęty w trwających projektach.

Ponadto, naukowcy są zainteresowani znalezieniem ewentualnych biomarkerów choroby i w tym celu analizują dane o dzieciach, które cierpią na migrenę.

Komentarze do: Wykryto anomalie w mózgu migrenowców

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz