Szukaj

W obliczu kryzysu, Europejki mniej dotknięte bezrobociem niż Europejczycy

Podziel się
Komentarze0

Okazuje się, że w Europie mężczyźni bardziej cierpią z powodu bezrobocia niż kobiety, w okresie tego aktualnego kryzysu gospodarczego, jak pokazuje raport Christian Science Monitor. Raport ten opiera się na nowym badaniu zrealizowanym na zlecenie Unii Europejskiej.Statystyki nie kłamią

Cztery miejsca pracy na pięć, z pięciu milionów miejsc zlikwidowanych w 2008 roku, były zajęte przez mężczyzn. Kobiety, które generalnie zawsze są dotknięte bardziej przez bezrobocie, tym razem jednak cierpią z tego powodu mniej, ponieważ kryzys gospodarczy, jakiego w tym momencie doświadczamy, oznacza, że miejsca pracy, które są najczęściej likwidowane, to miejsca w sektorze BTP albo w przemyśle.

A jak wiadomo, są to sektory generalnie typowo męskie, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i o klientelę.

Sektory dotknięte bezrobociem

Kobiety są z kolei bardziej obecne w sektorach takich jak zdrowie albo edukacja. Likwidacja miejsc pracy kobiet jest większa w sektorze zawodów społecznych, takich jak pielęgniarki, nauczycielki, astystentki społeczne, jak również na stanowiskach pośrednich między kadrami a personelem.


Ale jeśli chodzi o stanowiska pracy z dużą odpowiedzialnością, z lepszą płacą i z lepszą pozycją zawodową, obserwuje się pewien wzrost; a lwia część należy w końcu do kobiet, komentuje jeden ze współautorów badania, John Hurtley.

Omawiane badanie stwierdza również istnienie dużej polaryzacji między tak zwanymi „białymi kołnierzykami” a „niebieskimi kołnierzykami”, która dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tworzy się niewiele miejsc pracy na stanowiskach pośrednich.

Jak uważa Andrew Sissions, badacz w think tank brytyjskiej fundacji Work Foundation, obserwujemy rynek pracy, który ma postać klepsydry: gdzie największa utrata miejsc pracy koncentruje się pośrodku.

Badanie dodatkowo jeszcze kładzie nacisk na różnice narodowe na rynkach pracy w Europie. Na przykład, Niemcy, które coraz bardziej uciekają się do pracy na zmiany. Tendencję tę zaobserwowano już zresztą w Stanach Zjednoczonych (2009 rok), ale nawet po dwóch latach zdaje się, że tendencja ta ma się całkiem dobrze i raczej nie ma zamiaru się cofać.

U nas tak samo jak i u nich

Tendencja europejska jest podobna również do tendencji amerykańskiej, jak podają statystyki narodowego biura badań ekonomicznych.

W Stanach Zjednoczonych bowiem, 70% zlikwidowanych miejsc pracy między grudniem 2007 a czerwcem 2009, było zajmowanych przez mężczyzn.

Jednakże, zarówno po tej stronie Atlantyku, jak i po tej drugiej, mężczyźni znacznie łatwiej znajdują nową pracę niż kobiety, które w dalszym ciągu są gorzej opłacane niż mężczyźni, a więc bardziej zagrożone niepewnością i strachem o przyszłość, jak dodaje obserwatorium monitorujące politykę gospodraczą w Europie (Observatoire des Politiques Économiques en Europe, OPEE).

Komentarze do: W obliczu kryzysu, Europejki mniej dotknięte bezrobociem niż Europejczycy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz