Szukaj

Tymczasowa opaska żołądkowa skutkuje remisją cukrzycy

Podziel się
Komentarze0

Prawdopodobieństwo remisji cukrzycy typu 2 po zastosowaniu laparoskopowej opaski żołądkowej jest zależne od czasu trwania choroby – wykazują najnowsze badania.Wiemy, że jeśli będziemy interweniować wcześniej, kiedy są jeszcze funkcjonalne komórki beta, możemy spodziewać się większego prawdopodobieństwa tego, że wystąpi remisja. -  powiedział dr Ted Okerson

APEX jest trwającym 5 lat badaniem nad 508 poważnie lub chorobliwie otyłymi pacjentami z 50 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, u których zastosowano opaskę żołądkową.

Wcześniej opublikowane 48-tygodniowe okresowe wyniki dla 323 osób wykazały zmniejszenie nadmiaru masy ciała o 46% i redukcję wskaźnika masy ciała (BMI) o 8,4 kg / m².

Najnowsze badanie 66 pacjentów biorących udział w programie APEX wykazały, że remisja cukrzycy jest powszechna w tej podgrupie, ale zależy od czasu trwania choroby. Dwa lata po zabiegu, prawie połowa chorych na cukrzycę (48,5%) stwierdziła całkowitą remisję.


47% badanych wykazało poprawę w cukrzycy, zdefiniowaną jako "zmniejszenie ilości leków i/lub poprawę ogólnej kontroli glikemii".

Kiedy patrzymy na okres trwania cukrzycy w grupie, u której stwierdzono remisję, wynosił on ok. 4 lat. U osób, u których odnotowano poprawę, czas trwania choroby wynosił 6-7 lat.

W całej badanej populacji, utrata masy ciała była znaczna dla wszystkich pacjentów, ale najbardziej widoczna u pacjentów, którzy zgłosili remisję cukrzycy.

Chociaż BMI był podobny u pacjentów niezależnie od tego czy nastąpiła poprawa czy też nie (43,7, 44,4 i 41,0 kg / m², odpowiednio), w ciągu 2 pierwszych lat większy spadek BMI odnotowano u osób, u których nastąpiła remisja.

Podobnie redukcja procentowa masy ciała była trochę większa w grupie remisji (22,8%) niż w grupie, u której zanotowano poprawę (18,5%) i grupie, u której nie zanotowano żadnych zmian (18,7%).

Wyniki podkreślają fakt, że zalety chirurgii bariatrycznej nie ograniczają się jednynie do zmniejszenia masy ciała. Wielu z nas uważa teraz, że  chirurgia bariatryczna może być formą terapii długoterminowej w leczeniu cukrzycy z tej prostej przyczyny, że nie mamy innych skutecznych metod leczenia, które prowadzą do dużej redukcji masy ciała, która jest niestety niezbędna u wielu naszych pacjentów -  powiedział dr Bill Law

Komentarze do: Tymczasowa opaska żołądkowa skutkuje remisją cukrzycy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz