Szukaj

Przewidzieć jaskrę na czas – wkrótce możliwe?

Podziel się
Komentarze0

Nowe badanie pokazuje, że pewne zmiany w naczyniach krwionośnych w siatkówce oka mogą być wczesnym znakiem ostrzegawczym, iż dana osoba jest zagrożona jaskrą. Jaskra to choroba oczu, która powoli pozbawia peryferyjnego widzenia. Posługując się diagnostycznymi zdjęciami oraz danymi z Australian Blue Mountains Eye Study, naukowcy wykazują, iż pacjenci, którzy mieli anormalnie wąskie tętnice siatkówkowe, byli także tymi, którzy byli bardziej zagrożeni jaskrą po 10 latach od przeprowadzenia badania.Prace opublikowano w Ophthalmology.

Jeżeli odkrycia te potwierdzą się w kolejnych badaniach, okuliści będą mieli nowe narzędzie pomocne w identyfikacji i leczeniu tych, którzy są najbardziej podatni na utratę wzroku z powodu jaskry.

Jaskra z otwartym kątem przesączenia (OAG, ang. open-angle glaucoma) to najpowszechniejsza postać choroby, dotykająca ok. 60 mln ludzi na całym świecie.

Do utraty wzroku dochodzi, kiedy jaskra uszkadza nerw optyczny, czyli część oka przekazującą obrazy z siatkówki do mózgu. Ponieważ jaskra nie ma objawów, wielu ludzi nawet nie wie, że na nią cierpi, dopóki nie utraci dużej porcji wzroku.

Wczesne wykrycie jest więc kluczowe dla zachowania dobrego widzenia.


Omawiane prace przeprowadził dr Paul Mitchell z Centre for Vision Research University of Sydney.

Wcześniej naukowcy sformułowali tezę, że anormalne zwężenie siatkówkowych naczyń krwionośnych to ważny czynnik wczesnego stadium OAG. Teraz teza ta została potwierdzona na blisko 2 500 uczestnikach.

Okazało się, że pacjenci z najbardziej zwężonymi naczyniami na początku badania byli 4 razy bardziej zagrożeni OAG w porównaniu do ludzi z najszerszymi naczyniami. Żaden z uczestników nie miał diagnozy OAG, kiedy zaczęto projekt.

Porównując grupę badanych jako całość, naukowcy stwierdzili, że ludzie zdiagnozowani po 10 latach z OAG, na początku badania byli starsi, mieli nadciśnienie albo większe ciśnienie wewnątrzgałkowe, a także częściej byli kobietami.

Podniesione ciśnienie wewnątrzgałkowe często jest stwierdzane u pacjentów z OAG.

Naukowcy wzięli również pod uwagę wiek, rodzinną historię jaskry, nadciśnienie, nikotynizm oraz cukrzycę.

Dr Mitchell mówi: rezultaty sugerują, że wykrywanie zwężenia naczyń siatkówki może skutecznie zidentyfikować tych, którzy są najbardziej zagrożeni OAG.

Wczesne wykrycie pozwoli lekarzom na leczenie pacjentów, zanim dojdzie do uszkodzenia nerwu wzrokowego.

American Academy of Ophthalmology zaleca, aby każdy miał przeprowadzone kompletne badanie oczu w wieku 40 lat, ze względu na bezobjawowy rozwój tej choroby, która jest nazywana także cichym złodziejem wzroku.

Komentarze do: Przewidzieć jaskrę na czas – wkrótce możliwe?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz