Szukaj

Komunikat w sprawie Komunikatu biura prawnego NFZ z dnia 19.12.2011 w sprawie ważności recept z pieczęcią lekarską - Refundacja do decyzji NFZ

Podziel się
Komentarze0

Informuję, że komunikat NFZ zamieszczony w dniu 19.12.2011 na stronach internetowych Centrali NFZ o możliwości realizacji recept lekarskich z pieczątką „Refundacja do decyzji NFZ” jako refundowanych, jest pozbawiony mocy prawnej i stanowi tylko i wyłącznie wyraz opinii biura prawnego NFZ.Ponadto komunikat ten nie jest dla nikogo wiążący i nie może stanowić podstawy do łamania przez apteki przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz właśnie podpisywanych ogólnych warunków umów na realizację recept.

Zgodnie z art. 96 i następnymi Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004/210/2135 ze zm.) NFZ jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną w ugruntowanym orzecznictwie sądów podmiotem cywilnoprawnym. Biuro prawne podmiotu cywilnoprawnego nie może wydawać wiążących interpretacji aktów prawnych rangi ustawy lub rozporządzenia, a tym bardziej proponować czy akceptować łamanie obowiązujących przepisów, gdyż nie posiada do tego konstytucyjnego uprawnienia.


Ponadto należy uznać, że komunikat ten nie został podpisany, zaś biuro prawne nie jest nawet organem NFZ, zaś strony internetowe NFZ nie są miejscem zamieszczania obowiązujących aktów prawnych. Jako radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 w sprawie recept lekarskich (Dz. U 2007/ 247/1843 ze zm.) oraz stanowiska kontrolerów NFZ zawarte w protokołach kontroli aptek, wyrażam pogląd że recepty lekarskie nie zawierające zgodnego z rozporządzeniem oznaczenia pacjenta mogącego otrzymać leki refundowane, nie mogą być podstawą wydania leku refundowanego.

Zgodnego z rozporządzeniem sposobu potwierdzenia takich uprawnień na recepcie nie można zastąpić jakimikolwiek innymi treściami lub pieczątkami niezgodnymi z rozporządzeniem. Recepty z pieczęcią jak w komunikacie NFZ mogą natomiast zostać zrealizowana wyłącznie za 100% odpłatnością.

Komentarze do: Komunikat w sprawie Komunikatu biura prawnego NFZ z dnia 19.12.2011 w sprawie ważności recept z pieczęcią lekarską - Refundacja do decyzji NFZ

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz