Szukaj

Kolejny bubel prawny Ministerstwa Zdrowia

Podziel się
Komentarze0

Ocena obecnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz konsolidacja środowisk lekarskich, były celem spotkania przedstawicieli Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL) – Federacji Porozumienie Zielonogórskie, OZZL, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków, które odbyło się 18 i 19 lutego 2012 roku w Wiązowie.Zebrani szczególną uwagę poświecili projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, uznając go za  bezprawny i nie do przyjęcia.  Przytoczyli następujące argumenty przeciw niemu:

  • Przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie to zostaje wydane;
  • Stoi w kolizji z innym przepisem rozporządzenia w sprawie recept, który pozwala na wypisywanie leków przy użyciu nazw międzynarodowych;
  • Utrzymuje niewykonalny obowiązek weryfikacji prawa pacjentów do refundacji leku: -sprawdzania ich ubezpieczeń zdrowotnych i dodatkowych uprawnień oraz Charakterystyk Produktów Leczniczych. Tymczasem obowiązki te powinien wykonywać ubezpieczyciel;
  • Zwiększa ilość biurokratycznych i niezwykle czasochłonnych obowiązków m.in. nakazuje określanie stopnia odpłatności wszystkich leków;
  • Znacznie utrudnia leczenie pacjentów i zmniejsza ich dostęp do lekarzy oraz do leków refundowanych.
Niestety, wszelkie postulaty środowiska lekarskiego, które leżały u podłoża „akcji pieczątkowej”  zostały zignorowane przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w związku z tym lekarze czują się oszukani. Twierdzą, że proces wystawiania recept, zamiast uproszczenia, został jeszcze bardziej skomplikowany.


Nie został rozwiązany również główny problem zgłaszany przez lekarzy. Ograniczenie refundacji do wskazań rejestracyjnych zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego powoduje, że wielu pacjentów nie stać na leczenie za 100% ceny leku.

Porozumienie Organizacji Lekarskich odniosło się także do uchwały naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego br., która zaleca nie podpisywanie nowych i wypowiedzenie dotychczasowych umów z NFZ  na recepty refundowane, uznając  ją za krok w dobrym kierunku.
Organizacje lekarskie skierowały swoje stanowiska odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie recept do Ministra Zdrowia. POL oczekuje na uwzględnienie ich w trakcie przygotowywanie ostatecznego kształtu tej regulacji. W przypadku zignorowania słusznych postulatów lekarzy POL wznowi akcję protestacyjną.

Komentarze do: Kolejny bubel prawny Ministerstwa Zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz